10 strategieën om je adviezen sneller geaccepteerd te krijgen

Ben je op zoek naar strategieën om jouw adviezen daadkrachtiger over te brengen en anderen sneller te overtuigen van jouw visie? In dit artikel vind je 10 acceptatiestrategieën die je hierbij helpen.

1. Ontwijken

Ontwijken is doelbewust nietsdoen. Soms ben jij als adviseur namelijk de enige die zich bewust is van een probleem. Als dat het geval is, dan moet de situatie eerst verergeren voordat mensen voelen dat er een oplossing nodig is. Zolang een probleem nog niet als een probleem wordt ervaren, is immers ook geen behoefte aan jouw advies.

2. Faciliteren

Faciliteren is het scheppen van zodanige voorwaarden dat de gewenste veranderingen als het ware vanzelf tot stand komen. Deze voorwaarden kunnen materieel, financieel, ruimtelijk zijn of van welke andere conditie dan ook zijn. Faciliteren is een geschikte strategie wanneer je discussie wilt vermijden, maar toch al zaken op een bepaald spoor wilt zetten.

3. Informeren

Informeren gaat puur om het verschaffen van informatie. Let op: dit is iets anders dan overtuigen. Je verleidt degenen die je informeert niet tot een gewenste gedragsverandering. Deze strategie is noodzakelijk als de mensen die je adviseert over onduidelijke of onvoldoende informatie beschikken. Informeren helpt om zaken in de week te zetten.

4. Ondersteunde strategieën

In het geval van deze strategie bied je hulp, op welke manier dan ook. Je neemt taken uit handen of regelt zaken om de geadviseerden over de drempel te helpen. Op deze manier ondervang je bezwaren als “hier hebben wij geen tijd” of “hier komen we niet aan toe”.

Let op: sla hier niet in door. Het is natuurlijk zonde om allerlei werkzaamheden te verrichten voor een project waar de geadviseerden uiteindelijk niet achter staan. Ook kan deze strategie ervoor zorgen dat de geadviseerden lui worden en minder betrokken raken.

5. Participatieve strategieën

Participatieve strategieën zijn gericht op de relatie met de geadviseerden maar kunnen ook inhoudelijk tot verbetering leiden. Het gaat hier om boven tafel krijgen waar weerstand vandaan komt, doorvragen naar meer informatie en begrip tonen. Grote kans dat deze strategie je informatie oplevert waar je eerder nog niet van op de hoogte was. Deze strategie komt de kwaliteit van je advies vaak ten goede en is noodzakelijk om hoge weerstand te doen afnemen.

6. Educatieve strategieën

Educatieve strategieën zijn alle strategieën waarbij mensen opgeleid, onderwezen, gecoacht, begeleid, gevormd en/of geschoold worden. Het accent kan liggen op kennisoverdracht, op het leren van vaardigheden of op het veranderen van houding. Je rust hiermee mensen toe voor veranderingen die voortvloeien uit jouw advies.

7. Gemeenschappelijke visie

Merk je dat jij als adviseur en de mensen aan wie je advies geeft al in eenzelfde richting denken? Dan kun je de handen ineenslaan en samen een gemeenschappelijke visie creëren. Hierbij maak je gebruik van de aanwezige energie. Vanuit ieders gevoelens, waarden, wensen, opvattingen en inzichten geven jullie geef je de te ontwikkelen verandering samen vorm. Iedereen heeft hierbij inhoudelijke inbreng.

8. Onderhandelen

Als er een machtsevenwicht ontstaat en er sprake is van gedeeltelijk gemeenschappelijke en gedeeltelijk verschillende belangen, dan is onderhandelen noodzakelijk. Dit houdt in dat je zoekt naar compromissen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Hierbij breng je belangen van verschillende partijen in kaart en bespreek je verschillende opties om hieraan tegemoet te komen.

9. Overtuigen

Hanteer je deze strategie, dan breng je de voordelen van je standpunten maximaal naar voren en de nadelen minimaal. Hierbij doe je een beroep op de ratio van mensen. Het kan handig zijn om deze strategie in te zetten als je een grote geloofwaardigheid hebt in de ogen van de mensen aan je advies geeft en zij zelf nog geen uitgekristalliseerd krachtig standpunt hebben.

10. Afdwingen

Beschik je over onvoldoende macht en maken omstandigheden als tijdsdruk en belang het noodzakelijk, dan kun je jouw advies afdwingen door macht, dwang of pressie in te zetten.

Je kunt bijvoorbeeld sancties in het vooruitzicht stellen en toepassen. Deze sancties kunnen zowel positief (beloningen) als negatief (straf) zijn. Macht kan gebaseerd zijn op formele positie, coalitievorming, monopolie van deskundigheid, positie in het netwerk, et cetera. Dwang kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door sterk met tijdsdruk te werken. Mensen met minder macht kunnen druk uitoefenen als zij collectief optreden of door derden in te schakelen.

In de ICM training Strategisch Communiceren en Adviseren oefen je met het inzetten van deze strategieën en leer je wanneer je welke strategie gebruikt.