In samenwerking met ICM zette Gemeente Rotterdam een maatwerktraject Adviesvaardigheden op voor circa 110 medewerkers van de afdeling Financial Reporting. De financials leren hierin essentiële soft skills: overtuigend advies uitbrengen naar aanleiding van financiële rapportages, daarin hun rug recht houden ondanks weerstand, omgaan met verschillende belangen en hun grenzen bewaken om te veel werkdruk te voorkomen.

  • Oefenen met trainingsacteurs
  • Meer verbinding organisatiebreed
  • Uitgebreid vaardigheidstraject

De vraag van Gemeente Rotterdam

Natuurlijk zijn de medewerkers van Financial Reporting financieel georiënteerd. Maar zit je bij een afdelingsmanager om cijfers te presenteren en toe te lichten, dan komt daar een stuk meer bij kijken dan financiële kennis. Hoe speel je bijvoorbeeld in op wat leeft bij een manager? Waar is behoefte aan en wat zijn de risico’s? Een kritische adviseur zijn, verbinding maken met je gesprekspartner en je bewust zijn van je omgeving is essentieel. Naar aanleiding van medewerkersgesprekken en medewerkerstevredenheidsonderzoeken besloten de teamleiders van de afdeling daarom een collectieve training op te zetten.
Hoe is het traject tot stand gekomen?

Een teamleider van de afdeling vertelt: “We wilden een breder pakket dan alleen een training ‘advies uitbrengen’. Ook nee durven zeggen, voor jezelf opkomen, beïnvloeden, inspireren en verbinden zijn belangrijke thema’s in het werk van onze medewerkers. Na overleg met het MT en de teamleiders hebben we vijf bureaus gevraagd een offerte te schrijven voor een opleidingsplan. We hebben elk bureau gevraagd het opleidingsplan, de manier van trainen en de offerte toe te lichten.

ICM kwam hier als sterkste uit om meerdere redenen. In het opleidingsplan kwamen alle facetten terug waar wij naar op zoek waren. Er was een goede klik met de trainers en de aanpak wekte veel vertrouwen: in het plan was het DISC-instrument verwerkt, de ICM Goal Getter (een interactief platform om deelnemers na de training te ondersteunen het geleerde te blijven toepassen), het werken met groepjes en buddy-systemen en intervisiesessies. Daarom zijn we met ICM verdergegaan.”

Slide 1 of 0

De aanpak van ICM

Het eerste jaar van het programma omvat 3 modules, die elk bestaan uit 2 trainingsdagen. De thema’s van de modules zijn: (1) inzicht krijgen in jezelf en de ander, (2) de vaardigheden, techniek en de rollen bij adviseren en (3) omgaan met verschillende belangen en je grenzen bewaken. Minimaal 75% van het programma bestaat uit praktijkoefeningen, case-situaties en rollenspelen. Na elke module vinden intervisiesessies plaats en de deelnemers maken zowel bij aanvang als bij het einde gebruik van een 360 graden feedback tool.
Meer over het programma en het vervolg

Voor de gemeente Rotterdam is het van belang dat de leidinggevenden betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun medewerkers en daarin geholpen worden. Een onderdeel van het programma is daarom de workshop ‘Ontwikkelen van mijn team’ voor managers. Hierin krijgen ze inzichten en handvatten om hun mensen te begeleiden tijdens de trainingen én in het algemeen te helpen ontwikkelen. De rol van de leidinggevende is immers zo belangrijk bij het in de praktijk toepassen van het geleerde. Hij of zij geeft feedback en geeft de mogelijkheid in de dagelijkse praktijk te oefenen.

Omdat de ontwikkelbehoefte van alle medewerkers (in zowel de Backoffice, Frontoffice, Cluster Frontoffice als de coördinatoren) voor een groot deel overeenkomt, zijn gemengde groepjes gevormd. Doordat verder wordt gekeken dan het eigen team, ontstaat zowel meer onderling begrip als verbondenheid en een goede samenwerking.

Het eerste jaar van het traject is achter de rug. Nu is het tijd voor een volgende stap: ‘hoe ben ik nu echt die kritische adviseur?’ blijft een belangrijk vraagstuk. Om een daadwerkelijke en duurzame gedragsverandering te realiseren, zal in het tweede jaar de focus liggen op blijven oefenen, het delen van ervaringen, het herhalen van het geleerde, reflecteren en het verdiepen van de kennis. Vooruitblikkend zal dit opgezet kunnen worden via verdiepende masterclasses en intervisiebijeenkomsten. Medewerkers kunnen worden opgeleid om intern intervisiegroepen te leiden. Blijven sparren over wat er is gebeurd of over hoe je dingen kunt aanpakken werkt enorm stimulerend om het geleerde te laten beklijven.

De resultaten van het maatwerktraject

Veel van de medewerkers hebben al eens een training Adviesvaardigheden gevolgd. Toch blijkt dit traject ook voor hen vernieuwend en leerzaam. Ze worden zich bewuster van hun gedrag, staan meer voor zichzelf en passen het geleerde op werk en zelfs met plezier thuis toe. De trainers gingen specifiek in op de praktijkcases van de deelnemers en er werd geoefend met actuele uitdagingen, zoals gesprekken met lastige managers. Ook werd feedback en advies uitgewisseld en zorgde het werken met gemengde groepjes tot plezier, hernieuwde verbinding en samenwerking.
Leerpunten en tips voor soortgelijke trajecten

Een teamleider van de gemeente deelt: “Mijn tip is om adviesvaardigheden in bredere zin te zien. Het gaat verder dan ‘lekker kunnen communiceren’. Adviseren gaat ook over verbinding zoeken en je verplaatsen in de ontvanger, to-the-point komen en bij je standpunt durven blijven.

Een andere tip: wij organiseerden het traject voor de gehele afdeling en merkten dat sommige medewerkers afwachtend reageerden, geen heldere verwachting hadden en zich niet altijd voorbereidden op de bijeenkomsten. Dat vraagt om aandacht en een helder verwachtingsmanagement vooraf. Ga voor aanvang van het traject in gesprek met deze mensen om het waarom toe te lichten en de individuele leerbehoefte te achterhalen.”

Slide 1 of 0

Onze mensen