Hoe ondersteun je trainers en docenten online te werken? Zo pakte Gezonde School dat aan

Uitdaging

Hoe ondersteun je trainers en docenten online te werken? Zo pakte Gezonde School dat aan

Gezonde School is een programma vanuit de VO-raad dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Het team Deskundigheidsbevordering organiseert scholingen voor Gezonde School coördinatoren op scholen, en voor Gezonde School Adviseurs die werken bij de GGD. Voorheen vonden deze scholingen fysiek plaats, maar door de corona-uitbraak moest dit noodgedwongen online. Projectleider Boukje van Vlokhoven zette incompany de ICM masterclass Trainen op Afstand op om de Gezonde School-trainers hierin te ondersteunen. Wij spraken haar over deze totstandkoming.

Maar eerst: hoe gaat Gezonde School eigenlijk te werk?

Scholen kunnen met het programma Gezonde School werken aan verschillende leefstijlthema’s binnen de school. Ze worden daarbij ondersteund door Gezonde School Adviseurs. Daarnaast kunnen ze scholingen volgen om inzicht te krijgen in de Gezonde School Aanpak en handvatten krijgen hoe ze met een bepaald leefstijlthema binnen hun school aan de slag kunnen.

Er is een aantal kennisinstituten verbonden aan het programma dat de inhoudelijke kennis en expertise biedt op de verschillende thema’s (o.a. het Voedingscentrum, Trimbos-instituut, Pharos, Rutgers, SOAAids Nederland, KVLO, Kenniscentrum Sport en Veiligheid.nl).

De experts van deze kennisinstituten verzorgen de inhoudelijke trainingen voor de Gezonde School coördinatoren van de scholen. Voorheen waren dit fysieke bijeenkomsten maar vanwege de coronamaatregelen werden deze het afgelopen jaar vervangen door online scholingen. De kennis en expertise van het online scholen ontbrak bij het grootste gedeelte van de trainers en Boukje van Vlokhoven, vanuit de VO-raad werkzaam als Gezonde School projectleider deskundigheidsbevordering, stond voor de uitdaging hen in korte tijd te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden.

Boukje, hoe heb je de trainers geholpen bij de omslag naar online trainen?

Boukje: “Al aan het begin van de coronacrisis in maart, begin april, stonden inhoudelijke trainingen op het gebied van Relaties & Seksualiteit op het programma. We deden een online pilot en dat bleek succesvol. Al snel besloten we om ook trainingen voor alle andere thema’s, zoals beweging en voeding, online aan te bieden en de trainers hierin te begeleiden.

Ik heb eerst in mijn eigen netwerk rondgevraagd wie ons hierbij kon helpen. Via via werd ik getipt door iemand die een online masterclass over trainen op afstand had gevolgd bij ICM. De informatie die ik hierover vond sloot perfect aan bij onze behoefte. Mijn intakegesprek met consultant Chantal van Beek was een bevestiging. We kwamen snel tot de kern en ICM bleek zelf al veel expertise te hebben opgedaan in online trainen aan het begin van de coronacrisis.”

Hoe hebben jullie de training vormgegeven?

“Bij de trainers heb ik opgevraagd waar behoefte aan was. Zij hadden enerzijds een duidelijke behoefte aan uitleg over de knoppen: hoe werken de online tools? Hoe krijg ik mensen samen in online groepen? Aan de andere kant wilden ze meer weten over geschikte werkvormen en het vasthouden van aandacht en energie op afstand.

In overleg met de trainer Flor Gerritsen kwam ik tot een conceptvoorstel dat ik weer teruglegde bij de trainers. Na wat bijschaven was het resultaat een bijeenkomst van een dagdeel waarin eerdergenoemde goed aan bod kwam. De training was heel praktisch, er kon veel worden uitgewisseld, er was ruimte voor vragen en om te oefenen.”

Flor, hoe ging jij om met de uitdagingen van de deelnemers?

Flor Gerritsen (trainer): “Zoals Boukje zei lagen de uitdagingen van de deelnemers enerzijds in de techniek en anderzijds in het ombouwen van het trainingsprogramma. Ik raad online trainers aan om stil te staan bij het beoogde doel van hun training en bij de werkvormen die ze altijd fysiek deden. Denk vanuit je leerdoelen: wat wil je dat je cursist aan het eind weet (kennisgericht), begrijpt (inzicht) en kan (toepassing)? Op basis daarvan selecteer je werkvormen die je wél online kunt gebruiken.

Op het moment dat we in de training de techniek hadden behandeld, snapten de deelnemers ook vaak al hoe je via simpele functies, zoals de chatfunctie, leuke en effectieve werkvormen inzet.”

Hoe werd de training ervaren?

Boukje: “Sommigen pakken het makkelijk op en zeggen: laat mij maar, het komt goed. Bij anderen slaat de paniek om het hart en heerst het gevoel: hoe krijg ik dit ooit geleerd? Beide groepen reageerden heel goed op de training. Of je nu al meer of minder ervaring hebt, je doet hoe dan ook nieuwe ideeën op. Dat is altijd positief. De trainers gaven aan handige tips te hebben opgedaan over online werkvormen en de concrete gebruikstoepassingen van Zoom en Teams.”

Boukje, wat zijn jouw tips voor mensen die een vergelijkbaar traject willen opzetten?

Boukje: “Ga na waar de behoefte precies ligt. Op welke vragen wil je antwoord krijgen? Vervolgens komt pas de vraag: welke vorm past daar dan bij? Wat ik zelf heel belangrijk vond aan de training was dat er voldoende afwisseling zou zijn tussen enerzijds uitleg en theorie en anderzijds uitwisselen en oefenen. Deelnemers moeten weten hoe ze het geleerde toepassen in hun eigen context. Bij ICM was daar de ruimte voor.”

En Flor, heb jij nog gouden tips voor online trainers in spe?

Flor: “Ga oefenen en proberen. Desnoods met mensen uit je sportteam of met vrienden of familie tijdens een virtuele borrel. Stel voor om even een leuke werkvorm te proberen en zet iedereen in een breakout room zodat je weet hoe dat werkt. Of initieer een oefengroepje, bijvoorbeeld met collega-trainers.

Daarnaast zeg ik altijd: sprenkel een beetje comfort over je heen én een beetje Pippi. Daarmee bedoel ik: maak jezelf vertrouwd en comfortabel met de techniek maar houd het tegelijkertijd bij wat technisch voor jou te overzien is. Maak het niet te ingewikkeld voor jezelf. Daarnaast vind ik een mooie quote van Pippi Langkous: ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan. Probeer het gewoon een keer. Het maakt niet uit als het niet vlekkeloos gaat. Iedereen zit in hetzelfde schuitje en moet online werken dus deelnemers zijn vaak erg coulant.”

Wil je een vergelijkbare training opzetten? Of eerst meer weten over wat hierbij komt kijken? Neem dan contact op met onze Learning & Development consultant Flor Gerritsen. Dat kan via flor.gerritsen@icm.nl of 030 – 70 22 226.

Flor Gerritsen

Expert Learning & Development, Storytelling, Coaching & Training Telefoon 030 70 22 226 flor.gerritsen@icm.nl

Onze mensen