Uitdaging

Hoe zorgen we dat medewerkers de kernwaarden van de organisatie doorleven?
Klantcase - Amplooi

Bij Amplooi, expert in de begeleiding en ontwikkeling van personeel, werken ongeveer 30 mobiliteitsexperts die medewerkers helpen zich te ontwikkelen en een passende en inspirerende baan te vinden. Ze zijn er voor medewerkers die zich verder willen ontwikkelen, maar ook voor medewerkers die langdurig ziek of onverhoopt boventallig zijn geworden. Oplossingsgerichtheid, een van de kernwaarden van de organisatie, speelt hierbij een centrale rol. Operationeel manager Wieske D’Errico zette samen met ICM een incompanytraject Oplossingsgericht Coachen op. Het doel: het vergroten van werkgeluk én productiviteit, zowel van de eigen medewerkers als van de mensen die zij begeleiden.

Vanuit welke behoefte zetten jullie dit traject op?

Wieske D’Errico: “Onze coaches, ook wel mobiliteitsexperts genoemd, begeleiden geregeld mensen die al langere tijd zonder werk zitten. Hoe krijg je hen op zelfredzame wijze weer aan het werk? Voor een duurzaam resultaat is het belangrijk dat onze mobiliteitsexperts niet zelf oplossingen aandragen, maar de ander stimuleren om in hun eigen kracht te komen en zelf met antwoorden te komen. Wij geloven dat door te doen en te experimenteren de mooiste inzichten ontstaan. Iets nieuws doen is vaak spannend, daarvoor moet je iets durven. Door te luisteren, doorgronden, motiveren en activeren begeleiden wij mensen in het durven doen. Dat is onze specialiteit. Wij zetten ons in voor een leven lang werkgeluk waarbij ontwikkeling, perspectief en flexibiliteit centraal staan. We willen dat al onze mobiliteitsexperts de kracht inzien van oplossingsgericht werken en een uniforme coachaanpak hanteren. Daarom besloten we een leertraject voor alle medewerkers op te zetten.”

Hoe ziet het stimuleren van oplossingsgerichtheid eruit?

“Allereerst helpen we cliënten op de huidige situatie te reflecteren. Vervolgens onderzoeken we dromen en ambities en gaan we op zoek naar een oplossing. Daarbij motiveren we mensen altijd zelf aan de slag te gaan: ga maar eens rondkijken naar wat er mogelijk is. Wat zou je willen? Waar werken vrienden en kennissen? We activeren om vooruit te kijken en naar de beste oplossing toe te werken. We zijn ervan overtuigd dat als mensen zelf iets voor elkaar krijgen, dat ook iets doet voor hun eigenwaarde. Vanuit ons mobiliteitscentrum ondersteunen de arbeidsmakelaars hen hier ook in. Dit zijn professionals die gespecialiseerd zijn in het vinden en creëren van kansen op de arbeidsmarkt. Zij verbinden in ons mobiliteitscentrum actief bedrijven en uitstroommogelijkheden aan Amplooi. In de coachgesprekken besteden we vervolgens bewust aandacht aan afscheid nemen van de oude situatie, waar oplossingsgericht coachen enorm in helpt. Hoe kijk je weer positief vooruit en neem je eigen regie?”

Hoe hebben jullie deze training opgetuigd?

“Toevallig volgden twee collega’s via de NL Leert Door subsidieregeling de training Oplossingsgericht coachen bij ICM, verzorgd door trainster Marjoleine van Nielen. Ze waren hier enorm over te spreken! Omdat de inhoud van de training zo goed past bij waar wij als organisatie voor staan, besloten we om dit, mét Marjoleine van Nielen, aan te bieden aan alle 48 collega’s van Amplooi. Naast de coaches konden ook onze arbeidsmakelaars, arbeidsdeskundigen, MT-leden, directie en marketeer dit traject volgen. Hoewel de een dit meer in het werk zal gebruiken dan de ander, verankeren we op deze manier de kernwaarde Oplossingsgerichtheid nog beter in de organisatie.”

“Bij Amplooi vinden we het belangrijk dat iedereen invloed heeft, verbeterpunten kan aanbrengen en mee kan denken. Toen die twee collega’s zo enthousiast waren over de training, hebben we daarom in klankbordgroepen verder uitgedacht hoe we een intern leertraject konden opzetten. Zo besloten we dat ik als organisator van dit leertraject, telkens wanneer een groep startte, aanwezig was om toe te lichten waarom we dit zo belangrijk vinden. Ook nam de directeur van Amplooi filmpjes op waarin ze oplossingsgericht coachen koppelt aan de visie van Amplooi. Deze tonen we tijdens elke training. We hebben echt een superervaring met ICM. Het was fijn om met ICM en Marjoleine te schakelen. Momenteel denken we uit hoe we het geleerde het beste kunnen borgen binnen de organisatie, bijvoorbeeld door experimenten met elkaar te delen in de weekstart. Sowieso hebben we een aantal intervisiesessies gepland staan waarin we met elkaar in gesprek gaan over hoe je oplossingsgericht coachen in specifieke trajecten inzet.”

Hoe ziet de training eruit?

Tijdens de training leren de deelnemers welke tools ze kunnen inzetten om oplossingsgericht te coachen. Ze verdiepen zich in het onderscheid tussen probleemgericht en oplossingsgericht denken en oefenen met het voeren van oplossingsgerichte coachgesprekken, het formuleren van toekomstgerichte doelen, aanmoedigen en stimuleren. Ook is er aandacht voor de valkuilen van oplossingsgericht coachen, zoals te snel willen gaan.

Wieske: “Naast dat alle huidige medewerkers van Amplooi de training hebben kunnen volgen, zullen we de training ook aanbieden aan alle toekomstige medewerkers, als onderdeel van de onboarding. We geloven erin dat we via onze oplossingsgerichte werkwijze een veilige omgeving creëren waarin gedurfd wordt stappen te zetten.”

Wat heeft de training tot nu toe opgeleverd?

“Sommige trajecten kunnen voor onze mobiliteitsexperts best zwaar zijn. Je werkt toch veelal met zieke mensen. De training heeft besef gegeven dat ze kandidaten veel beter kunnen helpen door hen in hun kracht te zetten en door niet zélf de oplossingen voor te kauwen. Dat heeft ook wat voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers gedaan, omdat dit hen meer ontspanning in het werk geeft. Ze kunnen nu de bal wat meer bij de ander leggen. Een van onze mobiliteitsexperts had een mooi voorbeeld: een kandidaat gaf aan geen Office365 te hebben en dus geen cv te kunnen maken. Voorheen had de coach waarschijnlijk aangeboden de cv te maken voor diegene. Nu was haar vraag: ‘Hoe zou je dit kunnen oplossen?’. Uiteindelijk kon de kandidaat het gewoon op diens werk doen!”

Joost Moerdijk

Learning & Development Consultant Telefoon 030 75 51 885 joost.moerdijk@icm.nl
Wij geloven dat mensen een wonderbaarlijk vermogen hebben om op te staan nadat ze zijn gevallen. Je helpt ze om op te staan door ze geen helpende hand te bieden, je laat mensen inzien dat ze zelf kunnen opstaan zonder hulp.
Wieske D’Errico, Operationeel Manager bij Amplooi

Heb je interesse in een vergelijkbaar traject?

Of wil je verkennen hoe jullie de kernwaarden in jullie organisatie via een leertraject kunnen bekrachtigen? Onze Learning & Development consultants helpen je graag vooruit. Vul onderstaand formulier in om met hen in contact te komen.

Onze mensen