Een duidelijke visie geeft richting en neemt onzekerheid weg. Duidelijkheid over de organisatiestrategie en -doelstellingen zorgt er immers voor dat medewerkers weten of ze op de goede weg zijn. Is helder volgens welke kernwaarden samengewerkt wordt en naar welke stip op de horizon je toewerkt, dan helpt dit om werkzaamheden te prioriteren en mensen te motiveren. Harrie-Peter Roefs is medeoprichter van ICM en deelt hoe je vanuit vertrouwen je medewerkers betrekt bij je visievorming en zo je organisatievisie gemeenschappelijk gedachtegoed maakt.

Hoe kom je tot een goede organisatievisie?

Harrie-Peter: “De meeste organisaties worden opgericht met een bepaald idee: een missie en richting. Vaak zit de organisatievisie dus al ergens in de historie, maar tegelijkertijd is de visie ook aan verandering onderhevig. Veranderingen in de markt hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering en ook de medewerkers zitten vol visies en ideeën. Hoe geef je aan dit alles de juiste woorden, zodat één visie door iedereen gedeeld wordt? Soms is een visie concreet, maar vaak is er ook sprake van ‘een gevoel’. Bedenk ook kritisch of je visie van 5 jaar geleden vandaag de dag nog wel relevant is.”

Neem voldoende tijd voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal voor een organisatievisie. Vooral belangrijk is om het gesprek met elkaar aan te gaan. Bijvoorbeeld door met een projectteam vast te stellen naar welke toekomst je toewerkt, te bepalen wat er om je heen gebeurt in de markt en te besluiten hoe dat op elkaar past. In de (Incompany) training Strategisch Management kun je dit onder begeleiding doen.

Harrie-Peter: “Een manifest helpt je om de uitgangspunten vast te leggen. Door continu meningen en gedachten op te halen en kritische feedback mee te nemen waarmee je het manifest aanscherpt, kom je tot een versie die écht bij de identiteit van de organisatie past en gedragen wordt door de medewerkers. Met de principes van Deep Democracy breng je kritische geluiden en onderstromen in de organisatie boven water, waardoor je ervoor zorgt dat alle mensen zich gehoord voelen. Dit kan helpen om tot overeenstemmingen te komen waar iedereen zich in kan vinden.”

De kracht van diversiteit

Harrie-Peter: “In het verwoorden en doorleven van een organisatievisie is de kracht van diversiteit groot. Wanneer je organisatie bestaat uit alleen maar mensen met dezelfde, gedeelde visie ontstaat een soort eenheidsworst die bovendien niet representatief is voor de buitenwereld en je doelgroep. Luister actief naar tegenspraak en verwelkom creatievelingen aan de tekentafel. Zeker wanneer er sprake is van interim-management is het waardevol om geen externe wereldbeelden te verkondigen, maar de bestaande cultuur en de gesettelde medewerkers te eren door naar hen te luisteren.”

De visie delen en vertalen naar de praktijk

Harrie-Peter noemt het bekende voorbeeld van twee mannen die een muurtje staan te metselen. Wanneer je ze vraagt wat ze aan het doen zijn antwoordt de één: ‘Een muurtje metselen’, terwijl de ander zegt: ‘Ik bouw een kathedraal!’ Harrie-Peter: “Maak je de missie (‘why’) duidelijk, maar laat je de invulling (‘how’) ervan op detailniveau open, dan geef je mensen de vrijheid een eigen creatieve vertaling te maken. Dit motiveert enorm en biedt ruimte. Ik word echt verrast door de creativiteit die loskomt door de hele organisatie heen.”

Haal inspirerende voorbeelden op van hoe afdelingen de organisatievisie en -waarden vertalen naar de praktijk en deel deze intern zodat ze nog meer gaan leven. Roep bijvoorbeeld een team in het leven dat verhalen vastlegt in een personeelsmagazine, op posters of gebruikt in de marketing naar buiten toe. Voorbeelden en verhalen op social media laten effectief aan de buitenwereld zien wat je bedoelt en waar je voor staat.

Waar ligt jouw groeipotentie als visionair leider?

Lees onderstaande stellingen eens. In hoeverre pas je deze (al) toe? Er is geen goed of fout. Je bent namelijk nooit klaar met jezelf ontwikkelen. Durf eerlijk tegen jezelf te zijn. Dat is een belangrijke stap in je ontwikkeling tot mensgericht leider.

Ben jij een visionair leider? Hoe scoor jij op de volgende stellingen? 1. Ik heb een eigen visie op waar wij als team voor staan en ik omarm de visie van de organisatie. 2. Ik draag mijn visie uit en neem mijn team hierin mee. 3. Ik ontwikkel samen met mijn team een plan om de visie te bereiken 4. Ik bekijk kritisch of we als team de goede dingen doen, in plaats van alleen de dingen goed doen. 5. Ik toets belangrijke besluiten en plannen aan onze visie.

Wat wordt jouw volgende stap?

Scoor je overwegend links? Dan is er ruimte om het visionair leiderschap in jezelf te versterken. Scoor je rechts? Dan beïnvloed je met visionair leiderschap de organisatie en je team waarschijnlijk al positief. Sta eens stil bij wat je graag zelf nog verder zou willen ontwikkelen. Bespreek met collega-leidinggevenden hoe zij hun eigen visie of de organisatievisie inspirerend en aansprekend overbrengen. Waar vullen jullie elkaar aan en wat kunnen jullie nog van elkaar leren?

Benieuwd hoe ICM kan ondersteunen in organisatieontwikkeling? Neem contact op met onze Learning & Development Consultant Joost Moerdijk. Hij is bereikbaar via joost.moerdijk@icm.nl en 030 – 75 51 885.

Joost Moerdijk

Learning & Development Consultant Telefoon 030 75 51 885 joost.moerdijk@icm.nl

Onze mensen