Als je een project opstart en leidt, heb je structuur nodig. Alleen dan lukt het om je project strak en succesvol te kunnen beheersen. Maar waar begin je en waar moet je rekening mee houden? Deze voorwaarden helpen je de beoogde resultaten te behalen:

De noodzaak van het project moet duidelijk zijn

  • Benoem het probleem, de kans of uitdaging. Omschrijf de huidige en gewenste situatie zo concreet mogelijk. Houd rekening met de consequenties en risico’s.
  • Stel de doelstelling van het project vast. Op welke manier is het project een oplossing voor een probleem? Wat zijn de beoogde effecten?
  • Formuleer de projectafbakening SMART, zodat projectteamleden commitment kunnen en willen geven en het MT het project goedkeurt, prioriteit geeft en budget vrij maakt. Geef aan wat het project moet opleveren. Wees concreet en maak het meetbaar, toetsbaar en haalbaar

Medewerkers moeten bereid zijn bestaande patronen los te laten

  • Durven ze te doen wat nodig is? Vertrouwen ze elkaar? Bespreek wat ze nodig hebben om successen te behalen.
  • Reduceer onzekerheden en hanteer een duidelijke fasering en aanpak.

De stakeholders zijn gemotiveerd

  • Manage je stakeholders. Wie zijn zij en wat zijn hun standpunten? Faciliteer dat ze samenwerken en beslissingen kunnen nemen.

Er is aansturing vanuit één punt

  • Wie is de probleemhebber of opdrachtgever? Beschikt deze over voldoende competenties om het project aan te sturen? Wat heeft hij of zij nodig om te leiden?

Vrijblijvend advies

Met je team een incompany training volgen om gezamenlijk het succes van je projecten te vergroten? Femke helpt je graag verder. Neem contact met haar op via femke.van.der.horst@icm.nl of bel 030 – 755 18 12.

Femke van der Horst

Learning & Development Consultant Telefoon 030 - 755 18 12 femke.van.der.horst@icm.nl

Onze mensen