Een lerende organisatie: hoe krijgen we medewerkers aan het leren?

Uitdaging

Een lerende organisatie: hoe krijgen we medewerkers aan het leren?

Wil je graag dat mensen in jouw organisatie op een gezonde, plezierige manier blijven ontwikkelen en werken, zodat ze duurzaam inzetbaar zijn? Wil je kennisdeling bevorderen of is het van belang dat medewerkers nieuwe kennis of vaardigheden opdoen? Dan is de vraag hoe je een leercultuur stimuleert. In dit artikel helpen we je op weg!

Analysefase: 5 stappen

Een eerste, onmisbare stap is een didactische analysefase. In deze fase kom je samen met de relevante betrokkenen (denk aan HR professionals of managers met een ontwikkelvraag) uit je organisatie, eventueel begeleid door een Learning & Development consultant. Samen geef je antwoorden op vragen zoals: wat is er aan kennis of vaardigheden nodig? Wat is er al? En met welke stakeholders hebben we te maken? Je kunt deze fase in vijf stappen opdelen:

  1. De organisatiestrategie in kaart brengen
  2. Wat vereist dit van de medewerkers?
  3. Wat moeten medewerkers anders doen?
  4. Nieuwe manieren van werken ontwikkelen
  5. Transfer naar de praktijk, bijvoorbeeld door business challenges te formuleren. Welke praktijksituaties kun je benutten om aan ontwikkeldoelstellingen te werken?

Uit deze fase komt een plan voort om leersituaties te ontwerpen. De analysefase kun je als organisatie zelf uitvoeren voordat je externe begeleiding inschakelt voor de uitvoering ervan. Tegelijkertijd kan een consultant ook tijdens deze analysefase al van meerwaarde zijn, bijvoorbeeld doordat deze prikkelende vragen stelt, doorvraagt en helpt tot de kern te komen: hoe kun je verandering daadwerkelijk verwezenlijken?

Medewerkers opleiden tot trainer, coach of motivator

Uit de analysefase blijkt vaak dat er al veel kennis en ervaring in huis is. Hierop kun je als organisatie voortborduren door incompany trainersopleidingen te organiseren. Hiermee leid je experts in je organisatie op tot trainers die hun kennis kunnen overdragen aan (nieuwe) collega’s.

Naast kennisoverdracht kun je interne trainers ook inzetten voor cultuuroverdracht, bijvoorbeeld voor onboardingsdoeleinden. Een trainersopleiding kan betrokken medewerkers helpen om motivatie, kernwaarden en cultuur intern over te brengen en inspirerend uit te dragen.

Via incompany coachingsopleidingen kunnen medewerkers of leidinggevenden daarnaast coachingsvaardigheden ontwikkelen om als mentor of (team)coach op te treden. Een mooie manier om senioriteit in organisaties te benutten en/of medewerkers te coachen op hun ontwikkeling.

Zowel de coachings- als de trainersopleiding kan ICM volledig op maat en naar wens verzorgen, zodat de programmaonderdelen aansluiten op jullie organisatiestrategie en -doelstellingen.

Een duurzame cultuurverandering: de weg naar een lerende organisatie

Soms is er een organisatiebrede cultuuromslag nodig om leren in je organisatie een centrale plek te geven. Daarbij is begeleiding en consultancy van opleidingskundigen en transferexperts van grote waarde. Experts kunnen een rol spelen in:

  • Begeleiding bij cultuurverandering, bijvoorbeeld met behulp van veranderkundigen. Hoe ga je om met onderstromen en weerstand? Zou storytelling een rol kunnen spelen? En hoe implementeer je dit?
  • Het opzetten van een leerhuis of interne academie
  • Het didactisch ontwerpen en vormgeven van interne trainingen of opleidingen
  • Train-de-trainer sessies
  • Coaching on the job of teamcoaching

Wanneer je onze experts inschakelt, zoeken we altijd een match tussen jullie sector, jullie behoefte en de expertise en ervaring van onze trainers. Meer weten over onze consultancymogelijkheden en vrijblijvend de opties verkennen die voor jullie interessant kunnen zijn? We geven je graag inzicht in onze diensten. Wij zijn bereikbaar via learningdevelopment@icm.nl en via 030 29 19 888.

Bekijk al onze L&D diensten

Training: Bouwen aan een leercultuur

Wil je meer leren over dit onderwerp? In onze driedaagse training Bouwen aan een leercultuur leer je van een ervaren opleidingskundige hoe je bouwt aan een lerende cultuur die jouw organisatie vooruithelpt en de flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers vergroot.

Bekijk de training

Vragen?

Neem contact op met een van onze Learning & Development Consultants Telefoon 030 29 19 888 learningdevelopment@icm.nl

Onze mensen