Veiligheidsregio Fryslan hulpverlening zee vasteland e-learning

Hoe de Veiligheidsregio Fryslan medewerkers met e-learning beter laat samenwerken

Van aanvaringen met schepen tot drenkelingen en waterverontreiniging: voor incidenten op het water bestaat een uitgebreid protocol met regels. ICM ontwikkelde voor de Veiligheidsregio Fryslan (VRF) een e-learning game om medewerkers onder te dompelen in waarheidsgetrouwe scenario’s en ze zo te helpen alle procedures tot zich te nemen.

  • E-learning op maat
  • Informatievoorziening in gamevorm
  • De praktijk als uitgangspunt

Een brainstormdag om situaties in kaart te brengen

Om een e-learning op maat te ontwikkelen organiseerden we een brainstormdag met experts uit de meldkamer om leerdoelen in kaart te brengen. Met welke incidenten hebben ze zoal te maken op het water? En hoe wijken deze af van incidenten op het vasteland?
Meer over de brainstormdag

Op de brainstormdag was iedere discipline vertegenwoordigd: van brandweer tot geneeskundige en van kustwacht tot woordvoerder van de politie. Tijdens deze dag stelden we per discipline alle taken en leerdoelen op die bij een incidentenbestrijding op de Waddenzee aan bod komen en daadwerkelijk anders zijn dan bij incidenten op het vasteland. Een mooie bijkomstigheid van het organiseren van een brainstormdag is dat de collega’s onderling het erg leuk vonden om elkaar eens te zien in een andere setting.

De praktijk als uitgangspunt

Hoe leert de doelgroep? Hoe trigger je ze tot leren? De medewerkers van VRF zijn echte doeners en gewend snel in actie te komen. Ze zien gauw wat voor hen relevante informatie is en wat niet, dat is immers hun vak. Daarom namen we herkenbare, realistische situaties op in de e-learning. Een gevoel van relevantie activeert de hersenen en maakt het leren interessant omdat je ziet dat je tot oplossingen moet komen die je nu nog niet kent.
De toegevoegde waarde van online experimenteren in waarheidsgetrouwe situaties

De deelnemers worden in de game ondergedompeld in een waarheidsgetrouw verhaal waarin ze vragen moeten beantwoorden om verder te komen. In deze context kunnen de deelnemers bewust onbekwaam reageren. Juist door foute antwoorden te mogen geven, leer je waarom je iets niet moet doen. “Wat gebeurt er als ik het andere antwoord aanklik?” maakt de deelnemer nieuwsgierig. Bij ICM staan we voor gedragsverandering. Door het verhaal zelf te beleven, wordt de deelnemer zich écht bewust van de noodzaak om het incidentenbestrijdingsplan goed te kennen.

Voed deelnemers met feedback

Als je de deelnemer in het diepe gooit, is goede feedback het belangrijkste wat je een deelnemer kunt geven. Daarom bieden we in de game duidelijke feedback met hints in de richting van het juiste antwoord. Ook extra beeldmateriaal of video’s maken duidelijk hoe een proces verloopt.

Diversiteit en verrassing

In de game wisselen we verschillende werkvormen af. Video’s waarin processen worden uitgelegd, experts aan het woord, voice-overs, tekst, waarheidsgetrouwe beelden en interactieve elementen om te experimenteren maken een e-learning aantrekkelijk en helpen de deelnemer de stof sneller tot zich te nemen en ermee aan de slag te gaan.

Hoe de VRF de e-learning verspreidde

Coördinatie Regeling Waddenzee (CRW) heeft de leeromgeving laten bouwen en biedt deze permanent aan alle partners en geïnteresseerden aan via www.vrfryslan.nl/crw. Deze netwerkorganisatie is ondergebracht bij VRF en bedient de drie veiligheidsregio's aan de Waddenzee, Rijkswaterstaat en Kustwacht - KNRM en alle Waddenzee gemeenten. VRF maakte alle collega’s van de meldkamers gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen en beoordelen van elkaar of de e-learning voldoende doorlopen is.
Waar de VRF de e-learning nog meer voor gebruikt

Twee keer per jaar organiseert VRF multidisciplinaire bijeenkomsten voor alle partijen die betrokken worden bij incidenten. Dan zitten meldkamermedewerkers, verkeersleiders en duty officers bij elkaar waarbij ze onder leiding van een collega van de KNRM diverse multidisciplinaire scenario’s met elkaar doornemen. Vooraf aan deze scenariobespreking doorlopen ze gezamenlijk de e-learning.

Ron Veenstra: “Hierbij ontstaat dan mooie interactie tussen de collega’s van de genoemde meldkamers die elkaar in het dagelijkse werk niet vaak spreken maar elkaar wel nodig hebben bij incidenten op de Waddenzee.”

Hier zit de kracht van blended leren. Het is waardevol dat je de e-learning in je eigen tijd kunt doorlopen, maar daadwerkelijk de interactie met elkaar aangaan zorgt ervoor dat je gezamenlijk bewustzijn activeert en dat gedragsverandering optreedt.

Onze mensen