CoolProfs is een IT-dienstverlener met technisch sterk ontwikkelde mensen. Maar er speelt meer dan alleen de automatiseringsuitdaging die ze moeten oplossen, vertelt Harmen Coops, Consultant Business & People Development. Bij de klant is vaak sprake van allerlei belangen en uitdagingen. Je hebt als consultant goed ontwikkelde soft skills nodig om deze te achterhalen, erop aan te sluiten en als partner samen te werken. Daarom zette CoolProfs met ICM het incompany leertraject ‘Consultancy Skills’ op.

Hoe ontstond de behoefte aan een training Consultancy Skills?

Harmen Coops: “Onze consultants werken toe naar de beste IT-oplossing voor hun klant. En hoe beter ze aansluiten op de belevingswereld van de klant, hoe beter de relatie met die klant. De kennis, het inzicht en de vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben, komen alleen zelden aan bod in hun technische opleiding. Consultants die niet hebben geleerd hoe belangrijk het is de kernbehoefte en belangen van de klant te achterhalen, komen daarom soms in situaties terecht waarin ze de klant niet begrijpen, tegen weerstand oplopen en met ontevredenheid te maken krijgen.”
Harmen, wat is jouw rol in het opzetten van dit incompany traject?

“De menskant in de IT heb ik altijd superbelangrijk gevonden. Als consultant leerde ik in salestrainingen dat als je je in iemand verplaatst, je veel beter kunt inspelen op diens behoefte en als partner waarde kunt toevoegen. Dat heb ik ook altijd zo in de praktijk ervaren. Je kunt wel alleen vanuit de techniek naar een probleem kijken, maar zo werkt het niet. Situaties zijn veel complexer dan we zouden willen. Het is belangrijk dat consultants de belangen van de klant in ogenschouw nemen en stilstaan bij vragen als: kan een IT-oplossing door de klant wel gefinancierd worden? Hangt iemands carrière ervan af? Is de oplossing wel gewenst in de huidige markt? Of is er inmiddels een andere prioriteitsvolgorde ontstaan?”

“Toen regelmatig ter sprake kwam dat consultants weerstand ondervonden in projecten en opdrachten, definieerde het Management Team soft skills als speerpunt omdat daar mogelijk een deel van de oplossing zou kunnen liggen. Vanwege mijn kennis en ervaring op dit gebied heeft onze HR manager mijn hulp ingeschakeld om een leertraject hiervoor op te zetten. Ik heb me hierin vastgebeten om het ook daadwerkelijk te laten vliegen. Ik heb mezelf ook de titel “Consultant Business & People Development” gegeven, haha!”

Welke stappen heb je gezet om het traject op te zetten?

Harmen Coops: “Online zocht ik op wat trainingsinstituten, consultancybureaus en onderzoeken zeggen over het ontwikkelen van soft skills in de IT-wereld. Wat is volgens hen belangrijk? Waar zouden wij ons dus op moeten richten? Mede op basis daarvan zette ik een enquête uit onder de doelgroep binnen CoolProfs. Wat is hun behoefte en waarin willen zij zich ontwikkelen? Met al deze input ben ik op zoek gegaan naar aanbieders en zo kwam ik bij ICM uit. Ik sprak met consultant Joost Moerdijk en dat klikte meteen erg goed. Ook de offerte sloot goed aan.”
En toen?

“Met Joost sprak ik door wat we wilden, hoe dat eruit moest zien, wat voor organisatie we zijn en welke doelen we hebben. Al snel droeg Joost de trainer Wouter Duinker voor: met zijn ruime ervaring in de branche en met het trainen van soft skills zou hij een goeie match zijn. En dat bleek! Tijdens onze eerste ontmoeting zaten we meteen op één lijn. Hij is een supertoffe gast, voelt dondersgoed aan wat er moet gebeuren, snapt de cultuur, heeft respect voor de techniek en is toch duidelijk in de boodschap. Echt een combinatie van de inhoud en persoonlijkheid: iets wat heel goed bij ons past.”

Ook Tom van Bavel, ontwikkelaar en consultant bij CoolProfs en deelnemer van het traject, is te spreken over Wouter: “De training steeg boven mijn verwachtingen uit. Het was een stuk persoonlijker dan ik had gedacht. Dat kwam onder meer doordat we veel persoonlijke ervaringen uitwisselden en Wouter er erg goed in was deze ervaringen te relateren aan het lesmateriaal. Daardoor werd de stof voor iedereen toepasbaarder, welk niveau of hoeveel jaren werkervaring je ook had.”

Hoe bevalt het traject?

Harmen Coops: “De eerste pilottraining was een succes en de volgende groepen staan al gepland. Ik heb de pilot bijgewoond en de leergierigheid was groot. Monden vielen open van verbazing: kun je echt zo anders naar een situatie kijken? Kun je het echt zo aanpakken? Het meest gave vond ik dag twee, toen er een trainingsacteur aansloot. Iedereen heeft zo’n enorme groeicurve laten zien in de simulaties! Er werd geoefend met situaties en door tussendoor te pauzeren, te evalueren, tips door te nemen en het nog een keer te proberen stond er telkens echt een ander persoon op ná de simulatie. Het werkte zo goed!”
Lees meer ervaringen

Harmen Coops vervolgt: “Ik vond het zo mooi om te zien hoe iedereen ervoor open stond te oefenen met een trainingsacteur. Ze zijn bereid te oefenen en komen zichzelf dan meteen tegen. In zo’n rollenspel verval je al snel in oud gedrag en dan krijg je wat je altijd kreeg. Als je dan weer de theorie terughaalt en dat al oefenend in de praktijk brengt, dan staat iemand heel snel een paar treden hoger in zijn ontwikkeling.

Deelnemer Tom van Bavel: “Ik merk dat ik door de training effectiever en assertiever ben als consultant bij de klant. Dat komt voornamelijk doordat ik me bewuster geworden ben van mijn rol en mijn eigen invloedcirkel. Je hebt altijd wel iets in te brengen, ook als junior en ook als je geen heel dominante persoonlijkheid hebt. Je kunt altijd op je eigen manier goed handelen.”

Over de trainingsacteur voegt Tom toe: “Dat was een heel leuk accent en een goede toepassing van alles wat we hadden geleerd. Het was ook heel persoonlijk omdat het oefenen zo was toegespitst op ieders praktijk. Voor de meesten was het confronterend en uitdagend. Dat zorgde er wel voor dat het geleerde nog meer ging leven. Tegelijkertijd bleef de setting om in te oefenen erg veilig. Iemand gaf aan: ik wil graag intens oefenen, ik wil dat je me tot het uiterste drijft. Dat kon toen ook; het was een optie en geen uitgangspunt. Het ging op een fijne manier waarop iedereen kon aangeven dát ie het wilde en hóe ie het wilde.”

Een andere deelnemer, Tom Jaspers, geeft daarnaast aan: “Ik kijk met plezier op de cursus terug! Het was ook leuk om met collega’s aan het werk te gaan. We herkenden bij elkaar dezelfde soort uitdagingen. De trainingsacteur wist onze ontwikkelpunten goed bloot te leggen, daar heb ik denk ik het meest aan gehad. Niet alleen door zelf te oefenen, maar ook door de anderen met de trainingsacteur te zien oefenen. Ik merk nu in de praktijk dat de lastige situaties minder lastig zijn geworden.”

Hoe borgen jullie het geleerde?

Harmen Coops: “Parallel aan de eerste pilottraining organiseerden we een training Coachingsvaardigheden voor zeven senior consultants. Hierin leerden zij hun collega’s te coachen op het verder ontwikkelen van hun consultancyvaardigheden. Een mooi voorbeeld is dat een van deze seniors direct twee jonge consultants is gaan coachen. Ze bereiden situaties die gaan komen samen voor: wat voor type mens is de klant? Hoe wil je daarmee omgaan? Wat wil je uit de aankomende meeting halen? Ook evalueren ze voortdurend: waarom ging iets goed of minder goed? Voor de borging is dit fantastisch. Naast deze on-the-job coaching organiseren we ook terugkomdagdelen waarin we met de trainer evalueren waar we staan en wat consultants zijn tegengekomen.”
Wat zijn jouw tips voor organisaties die een vergelijkbaar traject willen opzetten?

“Ik denk dat je moet beginnen met expliciet definiëren waarom je als organisatie zo’n leertraject wilt. Je moet het ‘waarom’ goed kunnen onderbouwen. Zelf heb ik het leertraject steeds opgehangen aan de vijf strategische thema’s die ons management definieerde om tot onze ambitie te komen: dé expert zijn en blijven op het gebied van het platform OutSystems. Twee van die thema’s zijn Kennisontwikkeling en Kennisdeling. In elk gesprek en elke presentatie heb ik die thema’s erbij gehaald en de samenhang laten zien met het leertraject. Daarnaast moet je toezien op de borging. Anders heb je er niets aan. Dat is intensief en daar moet je tijd en geld voor vrijmaken. Dat hebben wij ook gedaan rondom de coaching. Laat daarbij zoveel mogelijk de deelnemers zelf aan het woord en laat zien dat je hen 100% serieus neemt: Wat is hun behoefte? Hoe hebben zij het ervaren? Hoe denken zij het te borgen? Zo kwamen zij met hele leuke alternatieven waar ik echt niet aan had gedacht!”

Heb je interesse in een vergelijkbaar leertraject? Of wil je met ons sparren over de uitdagingen in jouw organisatie? Onze Learning & Development Consultant Joost Moerdijk helpt je graag verder. Je kunt hem bereiken via joost.moerdijk@icm.nl en via het telefoonnummer 030 75 51 885.

Onze mensen