De ontwikkeling van werknemers is geen keuze meer, maar noodzaak. Maak je dat geen onderdeel van je werk, dan verlies je het van andere ondernemingen die dat structureel wel doen. Dit uit zich zowel in hoe aantrekkelijk je als werkgever bent op de arbeidsmarkt als in de resultaten die je als organisatie levert. Maar hoe schrijf je een passend strategisch opleidingsplan dat aansluit bij de ambities, de middelen en de cultuur van je organisatie? En hoe formuleer je op basis daarvan concrete acties in een opleidingsjaarplan?

Wat is een strategisch opleidingsplan?

In een strategisch opleidingsplan stel je kaders voor hoe je het leren en ontwikkelen in je organisatie vormgeeft op de (middel)lange termijn. Je formuleert in dit plan de “waarom” en de “hoe” van het opleiden:

 • Wat is de organisatievisie?
 • Hoe kijk je als organisatie naar leren en ontwikkelen?
 • Wie zijn de stakeholders? En wie je doelgroep?
 • Wat zijn de opleidingsbehoeftes? Deze formuleer je op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau.
 • Wat zijn de doelstellingen van leren en ontwikkelen?
 • Wat zijn deelprojecten en beoogde resultaten?
 • Via welke fasen, met welke bronnen en via welke randvoorwaarden wil je de leerdoelstellingen behalen?
 • Hoe meet je het rendement van het leerbeleid? Wanneer is het succesvol?
 • Hoe communiceer je hierover?

In het plan kun je je bijvoorbeeld focussen op het opzetten van een academie, het creëren van een leercultuur of het maken van leerpaden.

Waarom is het belangrijk om een opleidingsplan te maken?

Het maken van een strategisch opleidingsplan dient verschillende doelen:

 1. Van ad hoc organisatie naar een structurele aanpak
  In plaats van ad hoc trainingen te organiseren, dwingt het maken van een opleidingsplan je structuur aan te brengen en samenhang te creëren tussen diverse functieopleidingen en loopbaanprogramma’s. Zo maak je duidelijk hoe ervaren professionals verder kunnen groeien en wat de doorstroommogelijkheden voor nieuwe medewerkers zijn.
 2. Grip op opleidingsuitgaven dankzij een helder beleid
  Je krijgt grip op opleidingsuitgaven en -budgetten dankzij een doordacht opleidingsbeleid met duidelijke kaders.
 3. Samenhang tussen ontwikkelen en de organisatiestrategie
  Je zorgt dat het leren en ontwikkelen bijdraagt aan het behalen van organisatiedoelstellingen.
 4. Opleidingen op maat
  Opleidingen zijn relevanter als je ze incompany verzorgt en ze op maat laat maken voor jouw organisatiecontext. Werk je hiervoor met een vaste partner samen, dan is het voordeel dat de trainer de resultaten kan terugkoppelen aan een vast contactpersoon, die deze feedback vervolgens meeneemt in eventuele vervolgtrajecten.
 5. Voordelige, centrale inkoop van opleidingen en trainingen
  Organisaties kopen vaak vanuit verschillende plekken opleidingen in: de HR-afdeling, maar ook managers of werknemers zelf. Het gaat dan om opleidingen waarvan mensen denken dat die nodig zijn voor zichzelf of de organisatie. Maar dat zijn niet altijd opleidingen die de organisatie echt verder helpen, bijvoorbeeld op het gebied van toekomstige veranderingen binnen de organisatie. En bij meerdere aanbieders trainingen inkopen is niet de gunstigste aanpak. Gecoördineerd inkopen bij een vaste opleidingspartner is vaak goedkoper. Je kunt hiermee een voordelig samenwerkingscontract aangaan.

Stappenplan: hoe schrijf je een goed strategisch opleidingsplan?

 1. Analyse
  Het schrijven van een goed opleidingsplan begint met het grondig inventariseren van speerpunten in de organisatie, de marktsituatie, de huidige situatie (wat is er intern al aan kennis?) en waar wil men zich naartoe bewegen. Bekijk wat hierover al op papier staat.
 2. Veldwerk
  Vervolgens is het tijd voor veldwerk: het interviewen van medewerkers, managers en klanten om de opleidingsbehoeftes en ambities boven tafel te krijgen. Wat miste je in de analysefase en kun je deze informatie ophalen door in gesprek te gaan met belangrijke stakeholders?
 3. Afstemming
  Daarna volgt de afstemming met alle betrokkenen om te prioriteren en keuzes te maken. Aan de hand hiervan kan het opleidingsplan geschreven worden.

De volgende stap: een opleidingsjaarplan

Vanuit je strategisch opleidingsplan formuleer je een praktisch opleidingsjaarplan. Zoals de naam het al zegt is dit plan voor de korte termijn: voor één jaar. Je concretiseert hierin de opleidingsbehoefte en je maakt een planning. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Jaardoelen: waar concentreert de opleidings- en ontwikkelbehoefte zich het komende jaar op?
 • Vormen van opleiden: welke leeractiviteiten passen hierbij?
 • Jaarbudget: hoeveel budget is er nodig?
 • Jaarkalender: wanneer ga je wat voor wie doen?
 • Rollen en verantwoordelijkheden: wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering?
 • Spelregels: welk beleid hanteren we?
 • Leveranciersoverzicht: met wie werken we samen?
 • Kwaliteit en evaluatie: hoe borgen we de kwaliteit?

Hulp nodig?

In veel organisaties schrijven HR-medewerkers een opleidingsplan. Het is veel werk, maar het kan zeker. Wel zien we in de praktijk dat HR-medewerkers meestal geen interviews (kunnen) houden, maar zelf de behoeftes moeten formuleren. Gevolg: weinig draagvlak voor het plan. Daarnaast bestaat een opleidingsplan vaak uit veel tekst op papier en is het weinig inspirerend. Terwijl dat wel nodig is voor draagvlak onder zowel medewerkers als de directie, die het budget moet goedkeuren. Wij kunnen je hier op verschillende manieren bij helpen:

Webinar op woensdag 7 juni 2023

Wil je in een korte kennissessie van een uur meer toelichting over bovenstaande informatie en je vragen stellen? Woon dan op woensdag 7 juni 2023 ons webinar bij.

De training ‘Opleidingsplan maken’

In de tweedaagse training Opleidingsplan maken leer je hoe je een opleidingsplan maakt dat aansluit bij de organisatiedoelen en de ontwikkelbehoeften van medewerkers. Deze training start in februari, mei, september en november.

Begeleiding op maat

Je kunt ook direct een ervaren expert van ICM inschakelen. Wij helpen mee om het opleidingsplan te schrijven, te vullen en draagvlak te creëren. En we geven advies over hoe je het beste een online omgeving bouwt, zodat mensen continu bij relevante informatie kunnen.

Naast dat we onze expertise en kennis in jouw situatie kunnen inzetten, is een ander voordeel van (gedeeltelijk) uitbesteden dat een externe professional nieuwe invalshoeken meebrengt. Dit zorgt voor meer draagvlak, waardoor je meer voor elkaar krijgt. Je kunt het schrijven van een opleidingsplan compleet uitbesteden, maar we kunnen je ook coachen bij het schrijven ervan. Vervolgens ontwikkelt je organisatie het plan zelf verder. In beide gevallen is het resultaat een op maat gemaakt en een toekomstbestendig opleidingsplan.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Vragen?

Neem contact op met een van onze Learning & Development Consultants Telefoon 030 29 19 888 learningdevelopment@icm.nl

Advies nodig?

Wil je van gedachten wisselen met een Learning & Development expert? Plan een gratis online coachmoment van 30 minuten.

Onze mensen