Voor de periode 2014 – 2020 is ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidie mogelijk voor het volgen van opleidingen en trainingen. Eind augustus 2014 is de Nederlandse Partnerovereenkomst goedgekeurd door de Europese Commissie en is 507 miljoen euro voor het Nederlandse programma in 2014 – 2020 beschikbaar.

Op de website van Partnerschap Europese Fondsen (http://www.structuurfondsen.nl/) vind je meer informatie en de overeenkomst. Nederland kiest ervoor om ESF-middelen tot 2020 in te zetten om de arbeidsparticipatie te verhogen en daarmee te economie te versterken en armoede tegen te gaan.

De belangrijkste doelgroepen zijn:

Nederland kiest met het ESF-budget voor een brede doelgroep: alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De samenstelling van deze groep kan per arbeidsmarktregio en per tijdvak verschillen.

De volgende kostensoorten subsidiabel:

  • Directe personeelskosten, plus een opslag van 40% voor dekking van resterende kosten van het project. Aanvullend hierop wordt een standaard opslag op het brutoloon gehanteerd en wordt het aantal werkbare uren gesteld op 1.720 bij een voltijds dienstverband.
  • Inkoop van diensten
  • Plaatsingssubsidies

Meer informatie

Er worden alleen projecten gesubsidieerd met projectactiviteiten die eenvoudig te verantwoorden en te controleren zijn. Deze projecten zullen gecontroleerd en toegekend worden door het Agentschap SZW op rechtmatige uitvoering, informatievoorziening en ondersteuning.

Je vindt nadere informatie terug in de factsheet ESF operationeel programma 2014 – 2020.

English version