Studiekosten

Vergoedingen en verstrekkingen in verband met een studie of een opleiding die een werknemer volgt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning, horen niet tot het loon. Er zijn 3 voorwaarden voor vrijstelling:

  • De studiekosten worden niet al door een ander vergoed.
  • De studie of opleiding is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of op het op peil houden van vakkennis.
  • Je hebt de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt.

Werkkostenregeling: cursussen, vakliteratuur en dergelijke

Vergoedingen of verstrekkingen die je je werknemer geeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister en kosten van outplacement zijn onbelast. De vrijstelling voor vakliteratuur geldt voor vakliteratuur die naar de werkplek wordt gestuurd en naar het huisadres.

Let op!

  • Een vergoeding voor binnenlandse reizen in verband met cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen is vrijgesteld tot maximaal € 0,19 per kilometer als jouw werknemer een eigen vervoermiddel gebruikt. Als je werknemer met het openbaar vervoer reist, mag je maximaal € 0,19 per kilometer vergoeden. Maar je kunt ook de werkelijke kosten onbelast vergoeden.

Erkenning verworven competenties

Uitgaven en verstrekkingen voor het volgen van een procedure Erkenning verworven competenties zijn studiekosten. Vergoedingen en verstrekkingen in verband met deze procedure horen niet tot het loon.