Welke trends kunnen inkopers verwachten?

Op inkoopgebied zien we dat de afdeling inkoop steeds meer in het verlengde werkt van de strategie van het bedrijf. Inkoop wordt meer business gedreven en ontworstelt zich aan het slechts bezig zijn met bestelprocedures van een bedrijf.

Bedrijven, maar ook organisaties (denk hierbij aan de zorgsector), zullen zich moeten onderscheiden.

Wil een bedrijf zijn voorsprong behouden en snel kunnen schakelen in de markt, dan zal men gebruik moeten maken van de kennis die bij leveranciers aanwezig is. Bedrijven moeten op zoek naar leveranciers, die deze kennis kunnen leveren. Productlevenscycli worden steeds korter en de noodzaak op de steeds snellere veranderingen in te spelen urgenter. Bedrijven als Blackberry en Nokia kunnen de ontwikkelingen op de mobiele telefoonmarkt met moeite bijbenen. Bedrijven als Apple en Google nemen zelf bedrijven over om met nieuwe technologieën de voorsprong te behouden.

Inkoop moet leren om vanuit de business terug te denken.

In het verleden heb ik meegemaakt dat een bedrijf waarbij ik ging werken de verkeerde spullen op de plank had liggen, in een markt die met nieuwe technologieën ontzettend hard aan het groeien was. Het aantal leveranciers van een aantal producten was zeer groot en voegde weinig toe aan het assortiment. De toegevoegde waarde van sommige leveranciers was gering. Na het reduceren van het aantal leveranciers en het opzetten van meer samenwerkingsverbanden met bestaande leveranciers en nieuwe innovatieve leveranciers werd het tij gekeerd.

Bij een ander bedrijf was men steeds afhankelijker geworden van de staalprijs van het product en had het product weinig onderscheidende waarde ten opzichte van de concurrentie. Door de afdeling inkoop veel meer te betrekken bij de strategie van het bedrijf en ook de verantwoordelijkheid te geven, kon men met nieuwe leveranciers de producten een veel hogere onderscheidende waarde meegeven. Hierdoor groeide de business en de marges konden overeind blijven.

Wat betekent deze uitdaging voor de inkoper?

We zien dat de inkoper steeds beter opgeleid wordt en in staat is de strategieën van de organisatie te vertalen naar de dagelijkse inkooppraktijk. De inkoper wordt steeds meer een onderdeel van multidisciplinaire teams. In de praktijk betekent dit dat de inkoper binnen de organisatie dan ook een belangrijke rol krijgt toebedeeld om de strategische doelen te bereiken.

Inkoop zal zijn toegevoegde waarde binnen de organisatie moeten laten zien!

Overigens kan inkoop dit pas laten zien als ze vroeg in het proces worden betrokken. Momenteel zien we nog dat veel inkopers achter de feiten aanlopen en als een noodzakelijk kwaad worden gezien, omdat het zo moet binnen het bedrijf. Gevolg: we krijgen te laat en veel te dure spullen geleverd en inkoop heeft geen onderhandelingsruimte meer!

Wat betekent dit voor de persoon van de inkoper?

Veel inkopers worden nu uitstekend opgeleid om vakkennis te vergroten. Het hebben van alleen vakkennis is niet genoeg. Het kunnen schakelen met verschillende personen in multidisciplinaire teams vereist een bredere manier van denken en zelfreflectie van de inkoper. Kortom, de inkoper moet in staat zijn om verbindend te denken. Belangrijk is om een creatieve inbreng te hebben en niet vanuit posities maar vanuit belangen te denken. Zo breng je discussies op een hoger plan. In de praktijk betekent dit dat de inkoper meer tijd zal moeten uittrekken om te reflecteren en zichzelf beter moet leren kennen om breder te communiceren met de omgeving. In trainingen gebruiken we hiervoor diverse modellen, zodat de inkoper meer inzicht krijgt in zichzelf en daardoor beter functioneert.

 

Paul van Bilsen
Trainer ICM Opleidingen & trainingen
Paul verzorgt onder andere de cursussen:
– Professioneel inkopen
– NIMA Sales A – 9 maanden
– Effectief Onderhandelen voor de Inkoper

Meer in Commercieel