Vijf succesvolle manieren om assertiever te zijn. Geef zelf sturing aan je leven!

Eén van de belangrijkste oorzaken van stress op het werk is een gebrek aan assertiviteit. Als je, om wat voor reden dan ook, niet durft te zeggen wat je wilt of denkt, vermijd je op korte termijn spanning en onenigheid. Maar op lange termijn loopt de spanning bij jezelf op, omdat je veel dingen doet tegen je zin. Anderen weten bovendien niet wat ze aan je hebben of waar je grenzen liggen.

Assertiviteit betekent opkomen voor je eigen belangen en dus laten zien wat je denkt, voelt en wilt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Er zijn een aantal goede manieren om dit te doen. Lees hieronder vijf succesvolle manieren om assertiever te zijn.

1. Een verzoek weigeren, ‘nee’ zeggen

Voor veel mensen is het lastig om rustig en duidelijk ‘nee’ te zeggen op een verzoek. Vaak speelt de angst om onaardig gevonden te worden een grote rol. We zijn bang voor (boze) reacties. De realiteit is echter dat we niet door iedereen aardig gevonden kunnen worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat we één derde van alle mensen in eerste instantie sympathiek en aardig vinden, één derde zien we als neutraal en over de resterende één derde hebben we in eerste instantie geen prettig gevoel. Verwachten of wensen dat iedereen je sympathiek vindt is dus onbegonnen werk. Vaak eindigt het ermee dat je toegeeft en iets tegen je zin in doet. Met deze stappen kun je op een assertieve manier ‘nee’-zeggen:

• Zeg nee.
• Geef de reden.
• Benoem het gevoel bij de ander.
• Geef eventueel een alternatief.

2. Zelf hulp vragen aan een ander

Veel mensen vinden het moeilijk om anderen om hulp te vragen. Je wilt niet lastig zijn of je bent bang dat de ander ‘nee’ zegt. Hulp vragen is een belangrijk aspect van assertiviteit. Als je op een vriendelijke manier een verzoek doet en de ander heeft het recht om je verzoek te weigeren, dan hoeft hulp vragen geen probleem te zijn. Een aantal kenmerken:

• Bedenk van tevoren wat je wilt zeggen.
• Geef aan dat je iets wilt vragen.
• Doe het duidelijk, direct en in de ik-vorm.

3. Duidelijk je grenzen aangeven

Als je niet aangeeft wat je denkt of voelt weet de ander ook niet wat er in je om gaat of waar je grenzen liggen. Een aantal zaken is belangrijk bij het aangeven van je grenzen:

• Spreek in de ik-vorm.
• Niet oordelen.
• Wees concreet en rechtstreeks.

4. Slecht nieuws brengen

Veel mensen stellen slecht nieuws brengen uit of vertellen maar de halve waarheid. Uit angst dat de ander boos wordt, dat je jezelf schuldig gaat voelen of omdat je bang bent dat jij met het slechte nieuws wordt geassocieerd. Je houdt veel meer rekening met de ontvanger door het slechte nieuws direct te vertellen en de klap te helpen opvangen. Slecht nieuws brengen verloopt het beste in de volgende fases:

• Geef het slechte nieuws zo snel mogelijk, kort en duidelijk.
• Laat de ander stoom afblazen.
• Toon begrip, herhaal eventueel het slechte nieuws.
• Indien nodig: geef een korte uitleg waarom.
• Bespreek eventuele vervolgstappen.

5. Wees jezelf

Tot slot, speel geen rol en accepteer jezelf zoals je bent. Dan zullen anderen dit ook doen. Je bent een veel leuker mens als je jezelf ongedwongen kan gedragen, zonder je af te vragen of je het wel allemaal goed doet. En onthoud dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk. Je kunt wel ontzettend rekening gaan houden met andere mensen, maar jij bent niet verantwoordelijk voor hun geluk. Dat zijn ze zelf.

Leer assertief optreden

Om je assertiever te gedragen moet je vaak eerst een aantal spanningsen vermijdingsdrempels over, daar waar je eerst ‘veilig’ bleef staan. Maar wanneer je er steeds meer in oefent, wordt het steeds gemakkelijker om assertief te zijn. Je kunt je vrijer bewegen en meer sturing geven aan je leven.

Pas deze vijf adviezen komende tijd eens toe op het werk en in je privé-leven om te bekijken welk effect ze op jou en je omgeving hebben.

Meer in Persoonlijke groei