Hoe SMART begin jij aan je opleiding?

SMART: praktisch iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar hoeveel mensen doen er echt iets mee? Waar staat het überhaupt ook alweer voor? De hersens van mijn cursisten kraken en uiteindelijk komen de woorden specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden op de flip-over te staan. Mooi: het riedeltje zit er dus goed in!

Meetlat

SMART is echter meer dan een riedeltje alleen: het is een meetlat die je de hele dag bij je hebt om alles wat je doet of afspreekt langs te leggen. Een afspraak als: “Oké, Jan, daar kom ik nog op terug” is bijvoorbeeld niet SMART geformuleerd. Wanneer kom je er exact op terug? En waarop eigenlijk precies? Vindt Jan dat ook nodig? Het zou SMARTer zijn om te zeggen: “Oké, Jan, ik ga de resultaten van jouw onderzoek bestuderen en ik kom daar op 14 juni, tijdens ons werkoverleg, op terug. Is dat oké voor jou?’

SMART je opleiding uitzoeken en SMART aan je opleiding beginnen: hoe doe je dat precies? Om SMART een opleiding uit te leren zoeken, kun je dit artikel bekijken. Voor het SMART beginnen aan je opleiding, gebruiken we bij ICM meestal een digitaal intakeformulier.

Intakeformulier

Het intakeformulier wordt door studenten vaak gezien als een middel dat de docent gebruikt om een beeld te krijgen van welke leerdoelen er zijn en welke werkgerelateerde problemen er spelen. Het intakeformulier is echter minstens zo belangrijk voor de student zelf: hoe SMARTer je het formulier invult, hoe meer waar je immers voor je geld kunt krijgen. Als een trainer weet waar het probleem precies zit, kan hij daar concreet op inspringen met modellen, opdrachten en groepsgesprekken die passen bij de leerwensen. In wezen bepalen de cursisten dan dus wat de trainer in de les behandelt.

Terug op de werkvloer

Na de training houdt de SMART-gedachte niet op. Om je kennis niet te laten verstoffen, is het belangrijk om voor jezelf een POP (persoonlijk ontwikkelplan), PAP (persoonlijk actieplan) of soortgelijk plan te formuleren. Maak afspraken met jezelf en met de mensen om je heen (denk aan je leidinggevende): Waar ga je aan werken? Wat ga je doen? Wanneer ga je ermee aan de slag? Hoe controleer je de vooruitgang? Wie kan je daarbij helpen? Hoe kan hij dat het beste doen?

Kortom: ga SMART met je trainingen om en dan zal je werk ook steeds meer SMARTIworden!

Meer in Trainen & coachen