Het Nieuwe Leren in de zorg via 70:20:10 – Een praktijkvoorbeeld

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking en toenemende technologische mogelijkheden maken de patiëntenzorg complexer. Om zorgmedewerkers voor te bereiden op de zorgvraag in 2020 geven zorginstellingen extra aandacht aan de opleiding van medewerkers en kun je hier als ziekenhuis subsidie voor aanvragen. In dit artikel geef ik een praktijkvoorbeeld van Het Nieuwe Leren in de zorg, waarbij het 70:20:10 principe werd toegepast. Ik laat je de interventies zien tijdens het leertraject en wat de opdrachtgever hiervan leerde.

Waarom is het nieuwe leren in de zorg zo belangrijk?

Op 19 maart 2015 werd door Profportaalzorg het Symposium ‘Het Nieuwe Leren in de zorg via 70:20:10’ georganiseerd in Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. De aanleiding voor het Symposium is de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’. Ziekenhuizen kunnen gebruik maken van deze subsidie om medewerkers klaar te stomen voor de zorgvraag in 2020. Ik was namens ICM een van deze sprekers namens ICM op dit Symposium. Graag laat ik een samenvatting zien van wat ik toen vertelde over een 

70-20-10 leertraject
het 70-20-10 principe houdt in dat 70% van het leren plaatsvindt door werkervaring, 20% door coaching en feedback en 10% door trainingen en cursussen
 voor Ambulancezorg UMCG.

Een praktijkvoorbeeld van 70:20:10

Alles start met inzicht hebben in het werk van de cursisten. Daarom eerst een kennismaking met Ambulancezorg UMCG. Zij zijn verantwoordelijk voor de ambulancezorg in Drenthe, Groningen en de Waddeneilanden. Vanuit 25 ambulanceposten leveren zij medische zorg aan de plaatselijke bevolking. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) is een team van twaalf docenten die alle medewerkers van deze Ambulancezorg scholen.

De Opleidingsnoodzaak

Het ROC belde ICM om een leertraject te ontwikkelen voor de twaalf docenten. Deze docenten hadden behoefte aan didactische handvatten. De teamleider van de docenten wilde een volgende stap maken met haar team. Zo moesten de docenten onderling dezelfde (didactische) taal spreken, een uniforme manier van werken hebben en kennis uitwisselen van best practices binnen de ambulancescholing. De bestuurder van het ROC wilde graag dat de burger de Ambulancezorg als prettig en goed geschoold ervaart. De klantgerichtheid van de Ambulancezorg, die jaarlijks wordt gemeten, is hier dus het strategische doel.

Opleidingsnoodzaak

Ontwerp van het 70:20:10 leertraject voor de Ambulancezorg: drie belangrijke bouwstenen

Aan het eind van het intakegesprek met de cursisten, teamleider en bestuurder, stemden we gezamenlijk onze conclusie af. De drie belangrijke bouwstenen voor een succesvol leertraject zijn:

•  Een online leeromgeving als de kern en basis van het leertraject. Mensen willen 24/7 bij de informatie kunnen die ze nodig hebben in hun werk. Waar ze ook zijn. Een voorbeeld van die informatie zijn korte E-learning videos over het schrijven van een lesprogramma, leerdoelen formuleren of inspelen op leerstijlen. Bekijk hier de E-learningvideos van ICM

• Praktijkcases staan centraal, waarop je feedback krijgt en best practices van collega’s hoort. Mensen in de zorg zijn vaak doeners, die meteen aan de slag willen.

• Coaching on the job is een andere belangrijke bouwsteen in dit leertraject. Als een cursist vlak voor of na een belangrijke werkopdracht wil sparren met de trainer van ICM, dan moet dit vlot en goed mogelijk zijn.

Wat zijn de 70:20:10 elementen?

Het leertraject werd een krachtige combinatie van online en offline leren. Twee klassikale bijeenkomsten  werden georganiseerd op de werkvloer van de medewerkers en er was online leren voorafgaand, tijdens en na die twee bijeenkomsten. Na afloop van het traject hadden cursisten twee maanden lang recht op een coachingssessie met de trainer via Skype. Dit konden ze zelf inplannen, zodat het plaatsvond op het moment dat zij ondersteuning nodig hadden in hun werk. Echte performance support voor de cursist in zijn werk.

Je ziet in de afbeelding hieronder wat alle 70:20:10 interventies zijn geweest in dit leertraject:

70-20-10

Wat zijn de lessons learned?

De drie lessons learned tot nu toe voor het ROC van de Ambulancezorg:

• Medewerkers kijken vooral in de avonden en in het weekend op de online leeromgeving. De keuze voor 24/7 toegang tot alle informatie is een belangrijke goede beslissing geweest!

• Klassikale bijeenkomsten werken als ze goed voorbereid worden en praktisch ingestoken zijn.

• Keep it simple! Een leeromgeving moet makkelijk zijn en prettig werken, en een leuke en frisse uitstraling hebben, zodat je er graag terugkomt.

• Zorg voor praktische performance support (dit is de 70% in het leertraject), het succesvolst hierin was de Skypecoaching. Als je met jezelf en de trainer een coachingsafspraak maakt, bereid je jezelf als cursist vanzelf goed voor en krijg je hulp in je werk op het moment dat het jou het best uitkomt.

• De betrokkenheid van de teamleider die met haar medewerkers hun lessons learned en nieuwe leerdoelen in een Persoonlijk Actieplan heeft omgezet (dit was ook onderdeel van de training), is cruciaal om het geleerde nog beter te laten landen in het dagelijks werk.

ICM helpt jou graag bij het opzetten en uitvoeren van Nieuwe Leertrajecten!

Ik hoop dat deze lessons learned jou ook inspireren om Het Nieuwe Leren in jullie organisatie op te zetten. We helpen HRD-ers en managers hier graag bij!

Wil je begeleid worden bij het schrijven van het Strategisch Opleidingsplan (verplicht voor het ontvangen van de subsidie Kwaliteitsimpuls tot 2017)? Dan biedt ICM je een korte training aan waarin je praktisch en met andere L&D-verantwoordelijken werkt aan onder andere het schrijven van het opleidingsplan. Kijk hier voor de startmomenten van deze training. Je kunt ook vrijblijvend overleggen met mij, Laura van den Ouden, of 1 van de andere Adviseurs in leren en ontwikkelen van ICM, via 030-29 19 888.

Wil je bespreken hoe je de subsidie van de Kwaliteitsimpuls het meest efficiënt kunt inzetten (via bijvoorbeeld online en offline leren)? Of hoe je het leren echt kan laten werken op de werkvloer (via 70:20:10 of andere leermethoden)? Neem dan contact op met onze afdeling Incompany of met mij om te bespreken hoe de Beste Opleider van Nederland jouw medewerkers kan ondersteunen in hun persoonlijke en werkgroei!