Diversiteit is dé toegevoegde waarde van je team

Wist je dat onderzoek uitwijst dat een team met een grote diversiteit in leeftijd en culturele achtergrond meer kwaliteiten heeft en beter presteert (Hunt, Layton & Prince, 2015; van Dijk, 2013)? Diversiteit kom je op de arbeidsmarkt steeds meer tegen, maar de waarde ervan wordt nog onvoldoende benut op de werkplek. Met de SiLC-toolbox kun je als teamleider, trainer of teamcoach rendement halen uit diversiteit.

De toolbox is ontwikkeld vanuit 4 principes:

Diversiteit is er al en is welkom

Veel teams zijn zich niet bewust van hun diversiteit. Bij diversiteit kun je denken aan zichtbare verschillen (leeftijd, geslacht of huidskleur) maar ook aan minder duidelijke verschillen (geloofsovertuigingen, competenties of persoonlijke voorkeuren). Door als team openhartige gesprekken te voeren over diversiteit, maak je zichtbaar welke kwaliteiten in het team aanwezig zijn en welke nog ontbreken. Accepteer nieuwe teamleden met een andere ervaring of achtergrond om zo een excellent team te worden.

Zie diversiteit als een team-competentie

Denk bij diversiteit vanuit kansen in plaats van problemen. Medewerkers met een ander referentiekader zijn misschien kritisch of stellen de werkwijze ter discussie. Dat biedt kansen om de potentiële kracht van je team te leren kennen en te gebruiken.

Innoveer met ervaring

De jeugd heeft de toekomst, maar alleen als ze kunnen leren van ervaringsdeskundigen. Breng in je team ervaringsdeskundigen samen met de ‘frisse blikken’. Met elkaar experimenteren en leren zorgt voor vernieuwing waarbij iedereen beter tot zijn recht komt.

Denk: no-box-required

Vergroot als team je comfortzone en waardeer de dynamiek die diversiteit met zich meebrengt. Stimuleer de ontwikkeling van je teamleden én het lerend vermogen van je team.

SiLC-project

In het SiLC-project (Synergy in Learning and Cooperation) ontwikkelden zes Europese partners tools waarin diversiteit de samenwerking en continu leren op de werkvloer bevordert. Bekijk het ondersteunend materiaal voor teamleiders en trainers op www.learningincooperation.eu of volg een  workshop met een SiLC-coach (SiLC@learningcoach.nl).

Het project is geïnitieerd door LearningCoach en wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Erasmus+ programma van de Europese commissie.

Bronnen

Hunt, V., Layton, D., & Prince, S. in opdracht van McKinsey&Company (2 februari, 2015). Diversity Matters. Verkregen via
https://assets.mckinsey.com/~/media/857F440109AA4D13A54D9C496D86ED58.ashx

van Dijk, H. (2013). Diversity, status, and performance Enschede: Ipskamp Drukkers. Verkegen via
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/1482756/Van_Dijk_diversity_08-02-2013.pdf