Door Design Thinking naar de beste leeroplossing

Design Thinking is een aanpak waarbij een leertraject samen met deelnemers wordt ontworpen. Het krachtige daarvan is dat je deelnemers tijdens het creëren al laat ervaren hoe de leeroplossing voor hun werkt en dat je hierdoor snel verbeteringen door kunt voeren. Om uiteindelijk tot het beste product te komen. Lees hier hoe Design Thinking werkt.

Learning Experience Design

Voor de tweede keer vond de Learning Experience Design Conferentie plaats in Den Haag. Deze conferentie gaat over het samenbrengen van twee werelden: design en onderwijs. Vanuit verschillende branches en landen kwamen ontwerpers, docenten, vernieuwers en wetenschappers samen om na te denken over betere leeroplossingen.

Een verfrissende conferentie. Niet alleen door de organisatie en bezoekers, ook door de inhoud van de conferentie: het ervaren van Learning Designs. Dat kon een virtual reality-beleving zijn, een learning game of zelf een ontwerp maken met een canvas.

Design Thinking

Ik ben vooral gecharmeerd van Design Thinking. In deze aanpak wordt een leertraject samen met de de klant (deelnemer) ontworpen. De grenzen tussen leerorganisaties en ‘werkorganisaties’ zijn steeds meer aan het vervagen. Om leren toe te spitsen op de unieke omstandigheden van een organisatie kun je eigenlijk geen leeroplossing ontwerpen waarbij de klant niet actief meedenkt. Design Thinking is een gestructureerd proces waarbij je een specifieke uitdaging samen met de eindgebruiker aanpakt.

Hoe het werkt: 5 stappen

Design Thinking is een aanpak die is overgewaaid uit creatieve innovatieve omgevingen. Het leidt tot nieuwe inzichten en verfrissende ideeën. Tegelijkertijd is het proces opgebouwd uit heldere stappen. De naam is wat misleidend, want ook al heet het Design Thinking, het is een actieve methode in de uitvoering.

  1. Empathy: Om tot een zinvolle leerinterventie te komen voor de eindgebruikers (de opdrachtgever en medewerkers van een specifieke organisatie) moet je je inleven in de situatie van de eindgebruikers. Wat zijn hun uitdagingen? Wat willen ze bereiken? Interview of observeer om aan die informatie te komen.
  2. Define: Schrijf op wat je opvalt aan positieve geluiden, negatieve geluiden en kansen met betrekking tot het vraagstuk. Herdefinieer eventueel het vraagstuk.
  3. Ideate: Tijd om ideeën te bedenken. In subgroepen bedenkt iedereen oplossingen (‘How might we..’). Zorg dat het collectieve brein van de subgroep zichtbaar wordt gemaakt. Alle ideeën plak je bijvoorbeeld op een muur. Uit al deze ideeën kies je met de groep de beste oplossing. Dan kan ook een combinatie van ideeën zijn. Er zijn namelijk maar weinig innovaties voortgekomen uit zogenaamde ‘eureka-momenten’. Meestal waren er juist veel ideeën, ervaringen, mensen en middelen voor nodig waarbij er uit die smeltkroes één heel goed idee kwam.
  4. Prototype: Vervolgens teken of bouw je de leeroplossing, deze hoeft niet meteen heel mooi te zijn, maar wel concreet en duidelijk. Je presenteert de oplossing aan de andere subgroepen. Verzamel feedback op je leeroplossing. Wat is er goed aan? Wat kan er beter?
  5. Test: Scherp je prototype aan met de feedback die je hebt verzameld. Daarna is het tijd om het naar de eindgebruiker te brengen om het prototype te testen. Want daar gaat het bij Design Thinking om, het hoeft niet meteen perfect te zijn. Het gaat erom dat je, met de feedback, de leeroplossing nog beter beter kunt toespitsen op de uitdagingen van de klant.

Het krachtige van Design Thinking is dat je gebruiker/deelnemer tijdens het creëren al laat ervaren hoe je het oorspronkelijke probleem of uitdaging op wilt lossen. Een eerste idee kort uitwerken en snel feedback vragen zorgt er ook voor dat je als ontwerper nog niet te veel hecht aan je eigen oplossing en er ook makkelijk afstand van kan nemen of kan aanpassen. Hoe eerder je bij kunt schaven, hoe beter het uiteindelijke product.

Wil je je verder verdiepen in Design Thinking? Bekijk dan onze driedaagse training.