De nieuwste trends op het gebied van leren

Het Learning Congres van Elliot Masie in Orlando is dé plek om inzichten, ideeën en kennis op het gebied van leren te krijgen en aan te scherpen. Ik zag er de volgende trends.

Machine Learning

Machine learning biedt computers de mogelijkheid om zichzelf te verbeteren. De machine leert zelf nieuwe dingen zonder dat die expliciet geprogrammeerd worden. De filmwerelden van bijvoorbeeld AI, Artificial Intelligence (2001) of Her (2013) lijken hiermee steeds dichterbij te komen.

En het gaat hard. Onlangs bereikte AlphaZero, een computerprogramma van DeepMind (onderdeel van Google), binnen 24 uur een bovenmenselijk niveau van schaken en versloeg vervolgens het tot dan toe best schakende computerprogramma. Dit terwijl alleen de basis spelregels door mensen werden geprogrammeerd.

Maar hoe benutten we AI, AR, VR en machine learning  om mensen te helpen leren? Er zijn veel mogelijkheden maar nog weinig concrete voorbeelden. Een AI-computer zou het leeraanbod bijvoorbeeld steeds beter kunnen aanpassen op een individu waardoor gepersonaliseerd leren in een nieuw daglicht komt te staan. Het beste en meest concrete voorbeeld dat ik heb gehoord komt overigens gewoon uit Nederland en bestaat al even: Drillster helpt je jouw kennis op peil te houden en lesstof te herhalen net voordat je het dreigt te vergeten.

Micro-Learning

Lerenden willen niets horen wat ze al weten, wat ze nooit nodig gaan hebben of wat ze gewoon kunnen opzoeken. Het vertrouwen om de juiste informatie snel te kunnen vinden op het moment dat je het nodig hebt is belangrijker. Klinkt logisch, maar het blijft lastig om hieraan te voldoen.

Micro-learning belooft het antwoord te zijn. Korte “bite-sized” chunks die je heel snel tot je neemt en je precies vertellen wat je wilt weten. Dat zou direct moeten helpen bij de korte aandachtspanne. Elliot Masie haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat mensen slechts 18 seconden naar een video kijken als het niet aansluit bij hun behoefte. Dat is dus de tijd die je krijgt om de aandacht te grijpen.

Kort, korter, kortst lijkt dus de trend te zijn. Elliot Masie roept hier vooral op om kritisch te zijn. Is superkort wel genoeg?

Van creatie naar curatie

Om tegemoet te komen aan de wens om niets te horen wat ik al weet, nooit nodig heb of kan opzoeken is er nog een antwoord. Persoonlijk geloof ik hier meer in: De verschuiving van content creatie naar curatie. Nog meer content is niet wat de wereld nodig heeft in deze tijd van information overload. De behoefte ligt in het aanleren van de vaardigheid om de juiste informatie te vinden op het juiste moment. Het is dus aan ons als HRD’ers de taak om bruikbare content te cureren en meer nog om de lerende het vertrouwen te geven dat zij dit zelf kunnen in hun ‘Moment of need’. Die vaardigheid aanleren zou wat mij betreft hoog op onze prioriteitenlijst moeten staan.