De 10 tips voor teambuilding

1. Zorg voor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden

2. Vier behaalde successen samen

3.Geef feedback om teamleden te laten groeien

4. Zorg ervoor dat je elkaars unieke kwaliteiten kent

5. Kom samen tot een gemeenschappelijke visie

6. Beschouw vergissingen als leergeld

7. Respecteer en maak gebruik van onderlinge verschillen

8. Stel gezamenlijke én persoonlijke doelen

9. Plezier is smeerolie voor elk team

10. Vergeet nooit te lachen!


Meer in Projecten