De 10 tips voor het creëren van draagvlak

1. Neem anderen mee in jouw visie

2. Communiceer met hoofd, hart en handen

3. Verfijn je plan met meningen van anderen

4. Vat weerstand nooit persoonlijk op

5. Zorg voor voldoende probleembesef

6. Breng in kaart wie je over de streep moet trekken

7. Betrek belangrijke partijen in een vroeg stadium bij je plan

8. Verdedig je plan niet met hand en tand, denk in oplossingen

9. Zorg voor voldoende urgentiebesef

10. Vergeet nooit te lachen!

Meer in Communicatie