De 10 tips voor effectief beïnvloeden tijdens een gesprek

1. Begin het gesprek met een doel

2. Geloof in wat je wilt bereiken

3. Gebruik de kracht van humor en plezier

4. Geef zelf het voorbeeld

5. Verdiep je in en vervul de behoeften van de ander

6. Laat je waardering voor de ander blijken

7. Wees je bewust van je non-verbale gedrag

8. Luister aandachtig naar de ander

9. Gebruik je woorden zorgvuldig

10. Vergeet nooit te lachen!

Meer in Communicatie