De 10 tips om het beste in je medewerkers naar boven te halen

1. Durf de controle los te laten

2. Heb aandacht voor waardering

3. Werk vanuit ieders unieke kwaliteit

4. Een compliment geven is smeerolie voor iedere samenwerking

5. Laat je medewerker weten dat je in hem gelooft

6. Zet in op betrokkenheid, toon deze ook dagelijks

7. Daag uit en creëer gelegenheid voor initiatieven

8. Vraag naar ideeën van medewerkers

9. Geef de ruimte om initiatieven en ideeën tot uitvoer te brengen

10. Vergeet nooit te lachen!

Meer in Leiderschap