De 10 tips om goede voornemens wél waar te maken

1. Falen bestaat niet; tegenslag is de bouwsteen voor later succes

2. Schrijf je doelen op en hang deze op een zichtbare plek

3. Hoe concreter het doel, des te groter de slagingskans

4. Zeg minimaal 2x per dag tegen jezelf: “ik kan het wél!”

5. Zoek bondgenoten die je steunen en je aan je doel herinneren

6. Focus jezelf op één doel tegelijk

7. Visualiseer je einddoel

8. Neem kleine stapjes, want haastige spoed…

9. Durf anderen om hulp te vragen

10. Vergeet nooit te lachen!

Meer in Persoonlijke groei