De 10 tips om effectiever deel te nemen aan projecten

1. Stel jouw taken in het project vast

2. Vervul een projectrol die bij jouw unieke talent past

3. Een goede voorbereiding is 90% van het succes

4. Plan alvast voortgangsgesprekken in met je opdrachtgever

5. Bewaak grenzen, vraag hulp en escaleer tijdig

6. Deel jouw projectonderdeel op in blokken

7. Creëer draagvlak door regelmatig je collega’s te informeren

8. Toon doorzettingsvermogen en wees flexibel

9. Vier iedere behaalde mijlpaal

10. Vergeet nooit te lachen!


Meer in Projecten