De 10 tips om effectief met verandering om te gaan

1. Wees niet kritisch op de verandering, wel op de manier waarop

2. Openstaan voor andermans visie werkt verfrissend

3. Begrijp de aanleiding van de verandering

4. Waardeer de dynamiek die verandering met zich mee brengt

5. Breng de oude en nieuw situatie in kaart

6. Beoordeel de nieuwe situatie, veroordeel deze niet

7. Maak onderscheid tussen verandering en ontwikkeling

8. Benader verandering met een openmind

9. Zie de kansen die een nieuwe omgeving voor jou meebrengt

10. Vergeet nooit te lachen!

Meer in Projecten