Cursist ICM Opleiding Werkgelukdeskundige: ‘De opleiding hielp mij mijn bedrijf op te zetten’

Mariëlle Verhoef is van oorsprong sociaal psycholoog en heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot breinexpert. Ze is gefascineerd door de manier waarop ons brein ons gedrag en geluksgevoel beïnvloedt en andersom. Sinds juni 2018 heeft zij een adviesbureau op het gebied van vitaliteit en werkgeluk. De ICM opleiding Werkgelukdeskundige hielp haar bij het opzetten hiervan. Wat is werkgeluk voor Mariëlle en hoe past ze dit toe in haar werk?

Naar de opleiding

Wat betekent werkgeluk voor jou?

“Persoonlijk hecht ik veel waarde aan het leren van nieuwe dingen en het vinden van mijn eigen weg hierin. Ook vind ik een bepaalde mate van autonomie belangrijk: kun je zelf dingen bepalen en heb je grip op je tijdindeling? Daarnaast is zelfinzicht van groot belang voor het ervaren van werkgeluk. Ik geloof er niet zo in dat je als bedrijf zomaar aan een paar knoppen draait en iedereen vervolgens gelukkiger wordt. Om erachter te komen hoe een werknemer zich voelt en wat er beter kan, moet je goede gesprekken voeren. Een voorwaarde voor die gesprekken is een veilige sfeer. Dat komt ook uit de theorie: creëer een bepaalde mate van basisveiligheid.”

Het belang van werkgeluk

“Werkgeluk wordt nog wel eens gezien als iets zweverigs, een ‘geitenwollen sokken dingetje’. Dat is het zeker niet. In de opleiding hebben we gesproken over cijfers die duidelijk laten zien dat bedrijven die investeren in werkgeluk er economisch op vooruit gaan. Als psycholoog vind ik dat heel logisch: als mensen zich goed voelen, gaan ze meer doen, hebben ze vanzelf meer lol in hun werk en lopen ze ook harder.”

Zorg voor cijfers en draagvlak

“Om mensen en organisaties mee te krijgen in het vergroten van werkgeluk moet je bewust te werk gaan. Zorg er ten eerste voor dat je duidelijk krijgt wat er op dit moment beter kan. Doe hiervoor gedegen onderzoek. Met een onderbuik gevoel kun je niet veel, maak een probleem concreet. Ga hiervoor echt in gesprek met mensen. Stel vragen als: ‘Hoe komt het dat je nu niet gelukkig bent in je werk? Zit hem dat in de inhoud van je werk? In de groep collega’s waar je mee samenwerkt? Worden er misschien teveel eisen aan je gesteld?’

Zelf heb ik ervaren dat scores op een enquête over werkgeluk een positief beeld kunnen geven, terwijl er in een organisatie van alles niet deugt. Loop je tegen zo’n situatie aan, kijk dan goed hoe de organisatie is ingericht en wat je daarin kunt veranderen. Dit doe je het beste met een groep, want als individu verander je een organisatie niet. Met een groep heb je meer draagkracht en zal het management eerder instemmen met je plannen. Verzamel dus mensen die werkgeluk ook belangrijk vinden en stel een werkgroepje op. Onderzoek samen wat er niet goed is en bekijk wat je hieraan kunt doen. Breng ten slot een gedegen advies uit over de mogelijkheden om werkgeluk te vergroten. En zorg voor een stukje nazorg. Een situatie is niet zomaar opgelost als het plan er ligt, er is een langere adem voor nodig. Zorg dus voor mensen die zich ermee bezig blijven houden.”

Hoe heeft de opleiding jou geholpen?

“De opleiding als geheel heeft me erg geholpen om mijn gedachten rondom mijn bedrijf verder aan te scherpen. Vragen als ‘wat wil ik precies doen en hoe wil ik dit precies doen?’ zijn nu beantwoord. Het heeft als het ware de structuur gegeven. Ook weet ik nu beter hoe ik communiceer over mijn bedrijf en de inhoud. Ik heb veel geleerd van het Klavertje 5-model voor Werkgeluk dat we in de opleiding gebruikten. Deze heb ik gebruikt om zelf het ‘Brein Boost model’ te ontwerpen dat gekoppeld is aan de bekende driedeling in het brein: het mensenbrein, het reptielenbrein en het zoogdierenbrein. Ik ben erg blij dat ik nu een eigen model heb. Ik merk dat dit model ook anderen aanspreekt, het maakt de theorie geloofwaardiger en levendiger. Zo heb ik mijn kennis als psycholoog optimaal gekoppeld aan de opgedane kennis in de opleiding.”

Klavertje 5 model werkgeluk - ICM opleiding werkgelukdeskundige

Het klavertje 5-model voor Werkgeluk