Boekhouder: een grijze muis?

Je kent vast die plaatjes wel: een grijze grauwe man die woest op een rekenmachine zit te tikken. Je herkent hem: het is de boekhouder! Is boekhouden dan zo’n saai en geestdodend werk? Is elke boekhouder dan een grijze muis?

Ik zeg natuurlijk NEE! Na meer dan 30 jaar praktijkervaring vind ik nog steeds van mezelf dat ik zeker geen grijze muis ben! Ik weet wat ik wil, ik durf voor mijn mening uit te komen, ik houd van kleurige kleding ……grijs? Ja, alleen mijn haar wordt ondertussen grijs.

De boekhouder van weleer

Waar komt dat imago dan vandaan? Lang geleden was boekhouden inderdaad het bijhouden van boeken. Dit betekende dat je de hele dag  gegevens van facturen en kas- of bankstukken overschreef in het kasboek, bankboek of inkoop- en verkoopboek. Hiermee werden journaalposten gemaakt voor de grootboekrekeningen, die vaak in de vorm van grootboekkaarten (dat was dus echt nog een kaartenbak met per rekening een kaart) verschenen waarop debet of credit een bedrag werd toegevoegd.

Aan het eind van de maand, wanneer de afsluiting kwam, moesten alle grootboekkaarten worden afgesloten en overgenomen op de proefbalans. Natuurlijk moest debet en credit gelijk zijn, wat best lastig is wanneer je een kaartenbak met losse kaarten hebt. Er wil wel eens een kaart niet terug gestopt zijn: je hebt een verschil!!!!

De boekhouder anno nu

Ik hoor je denken: gelukkig is dat allemaal niet meer nodig. Het boekhoudprogramma denkt tegenwoordig zelf. Debet en credit lijken onbelangrijk te zijn geworden en het maken van journaalposten ook.

Dat lijkt inderdaad zo, maar niets is minder waar. Boekhouden gaat veel verder dan het verwerken van financiële feiten in een boekhoudsysteem. Boekhouden gaat over de kosten en opbrengsten van de organisatie: over de winst die gerealiseerd wordt (of het verlies). Het gaat over de waarde van de onderneming en het eigen vermogen. Het gaat ook over waardevolle informatie voor het management op basis waarvan de kostprijs van het product berekend kan worden.

Kortom, boekhouden en administratie is niet voor grijze muizen, maar voor mensen die verantwoording durven te nemen en die ook aankunnen! Het is van groot belang voor het welzijn van de onderneming en het geeft beleidsmakers de informatie die ze nodig hebben. Bovendien is het de basis voor de jaarrekening: de verantwoording naar de verschillende stakeholders, zoals aandeelhouders, werknemers, overheid enzovoort.
Een goede boekhouder is een vakman, met een gedegen opleiding!

Grijs? Misschien net als ik: alleen het haar!