Univé Oost

De uitdaging

Verzekeraar Univé Oost wil de binding met haar klanten vergroten en hen zekerheid bieden. Klanten willen steeds vaker 24/7 geholpen worden en zij verwachten daarbij een goede online dienstverlening.

Dit vergt flexibele medewerkers die sterk zijn in het realiseren van een positieve klantbeleving, commercieel vaardig zijn en kennis hebben van wet- en regelgeving.

Om de doelstellingen te realiseren, paste Univé Oost haar strategische koers aan. Dit leidde tot een organisatiewijziging. Competentieprofielen van medewerkers werden aangepast. Er was behoefte aan een meer strategische rol voor managers en aan interne coaches die als laag onder managers opereren en dagelijks met medewerkers samenwerken.

De vragen aan ICM

Hoe kan Univé Oost haar medewerkers laten groeien in nieuwe competenties en gedrag, waarbij continu veranderen niet als een ‘moetje’ wordt ervaren, maar als noodzaak voor de organisatie en de klant?

De oplossing

Organisatiebrede vraagstukken waarbij gedragsverandering van alle medewerkers vereist is, vragen structurele aandacht. Het werken aan nieuwe gewoontes en gebruiken, vereist een gedegen aanpak. Aan de hand van onze speciale ICM Gap-analyse analyseerden we het vraagstuk en maakten we blinde vlekken zichtbaar. De analyse maakte inzichtelijk welke competenties aandacht behoeven en welke aanpak geschikt is.

Vanwege de organisatiebrede vraag van Univé Oost waarbij alle medewerkers getraind moeten worden, kozen we voor het opzetten van een academie op maat. Om blijvende gedragsveranderingen te kunnen realiseren, nam Univé Oost bovendien samen met ICM het strategisch opleidingsbeleid onder de loep en paste het aan.

Univé Oost Academie

De Univé Oost Academie is een tweejarige academie met daarin 22 speciaal voor Univé Oost ontworpen trainingen die alleen op de werkvloer en met Univé Oost-medewerkers worden uitgevoerd. De Univé Oost Academie stuurt op drie kerncompetenties die vanuit een leerhuisprincipe zijn opgebouwd. De drie competenties: initiatief tonen, klantgerichtheid en flexibiliteit kwamen tot stand op basis van de in gang gezette strategische koers binnen Univé Oost en de ICM Gap-analyse. Vanwege diverse functies en daarbij passende competenties, is het leerhuis ingericht op basis van drie niveaus. De te volgen opleidingen binnen de Univé Oost Academie zijn in het eerste jaar voor medewerkers vrij te kiezen. In het tweede jaar zijn bepaalde onderdelen verplicht. Het leerhuis is ingericht in 3 kleuren die passen bij rollen van medewerkers en hun functies.

Groen: gericht op duurzaamheid

In de CAO is bepaald dat alle medewerkers jaarlijks kunnen kiezen uit verschillende trainingsthema’s die aansluiten bij hun persoonlijke leerwensen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen: ontdek je talent, overtuigend presenteren, snellezen, netwerken, et cetera.

Blauw: continu ontwikkelen

Het middenstuk van het huis bestaat uit diverse competentiegerichte trainingen waardoor medewerkers extra vaardig worden in hun dagelijkse werk. Onderwerpen: probleemoplossend vermogen, communicatie, kwaliteitsgerichtheid, resultaatgerichtheid,  verantwoordelijkheid.

Rood: kerncompetenties

Het fundament van het leerhuis legt de focus op 3 kerncompetenties: initiatief tonen, klantgerichtheid en flexibiliteit. Iedere medewerker dient deze 3 competenties binnen zijn/haar niveau te beheersen. Als medewerkers deze basis goed beheersen, is de organisatieverandering  geslaagd.

Draagvlak & borging

Om betrokkenheid te creëren, verzorgden we op alle vestigingen voor alle medewerkers een kick-off inspiratiesessie. Tijdens deze sessie ontvingen medewerkers de opleidingsbrochure. Vervolgens organiseerde ICM sessies om het enthousiasme van medewerkers te peilen. Hiermee konden we de uitrol, voortgang en eerste effecten meten. Op basis hiervan scherpten we het proces aan. Op dit moment zijn er gesprekken gaande waarbij nagedacht wordt over hoe de Academie een solide plek kan krijgen in de cyclus van HR.

Reacties

Marcel Reijerink leidinggevende Service Centre:

“De Univé Oost Academie biedt veel structuur voor medewerkers en is professioneel van opzet. Medewerkers zijn positief. Ze vinden de trainers goed, ze zijn tevreden over het programma en vinden het prettig om samen met allerlei collega’s te leren. Ook geven ze aan dat het fijn is dat ze het geleerde direct kunnen toepassen in hun eigen werk.”

Paul van den Bos, Senior medewerker Financiën:

Ik ben blij met de Univé Oost Academie. Ik heb tot nu toe twee trainingen gevolgd en wil zo veel mogelijk uit het aanbod halen. Het aanbod is uitgebreid en daagt mij uit om verder na te denken over mijn persoonlijke ontwikkeling. Dat vind ik positief.”